INNEHÅLL

Redigera ytor

(gäller för Åtgärdsområden, Avvikande Åtgärdsytor och Hänsynsområden)

Brytpunkter

Välj kartverktyget "Redigera geometri".

Klicka på ytan för att ställa om till redigeringsläge.

Mörka brytpunkter kan flyttas eller raderas.

Ljusa brytpunkter är handtag för nya brytpunkter- klicka och dra för att skapa en ny.

Spara åtgärdsobjektet lite då och då under redigering.

Hål

Välj kartverktyget "Rita Polygon". 

Rita en yta ovanpå (och innanför) en befintlig yta.

Används främst till avverkningsområden för att skapa hål över impediment...

Spara åtgärdsobjektet lite då och då under redigering.

Redigera linjer

(gäller för Vägar och Textlinjer)

Välj kartverktyget "Redigera geometri".

Klicka på linjen för att ställa om till redigeringsläge.

Mörka brytpunkter kan flyttas eller raderas.

Ljusa brytpunkter är handtag för nya brytpunkter- klicka och dra för att skapa en ny.

Spara åtgärdsobjektet lite då och då under redigering.

Redigera punkter

(gäller för Nödkoordinater och Informationspunkter samt Platser)

Välj kartverktyget "Redigera geometri".

Klicka på punkten för att ställa om till redigeringsläge.

Klicka, dra och släpp punkten till nytt läge.

...