Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Verksamhetssystemet och nytt Åtgärdsobjekt

  1. I verksamhetssystemet förbereds ny trakt/nytt uppdrag, med unikt extern-id.
  2. Trakten/uppdraget kopplas vanligtvis ihop med en fastighet och skogsägare.
  3. Timmerwebs GIS-klient öppnas inne i verksamhetssystemet.
  4. Nytt Åtgärdsobjekt skapas.
  5. Kartan zoomas till området där trakten/uppdraget skall ligga:

Rita in åtgärdsområde

Aktivera ramen "Åtgärdsområden". Se vidare Skapa Objekttyper.

Områdets egenskaper visas

  • Varje åtgärdsområde har en egen rad i formuläret.
  • Områdets areal visas

Rita in nödkoordinat

Se Skapa Objekttyper.

Rita in ev. virkesavlägg

OBS! Om åtgärdstypen är Föryngringsavverkning, Gallring eller Markberedning krävs minst ett virkesavlägg (en typ av Plats).

Se Skapa Objekttyper.

Spara… allt lagras i databas

Tryck på "Spara", längst ner till vänster.

Lägga till fler objekttyper

Se Skapa Objekttyper.

 


 

  • No labels