Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Söka via egenskaper 

Sökbegrepp:

  • Namn
  • Beskrivning, Beskrivning, Anmärkning (textfält)
  • Åtgärd, Status (listfält)
  • Fastighet (kommun och trakt + block:enhet)
  • Markägare (namn)

I textfälten krävs exakt söksträng, söksträng ALT. används jokertecken (*) som ersätter ett eller flera tecken.

...