Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Redigera punkter

(gäller för Virkesavlägg, Nödkoordinater och Informationspunkter samt Platser)

Välj kartverktyget "Redigera geometri".

...