Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lantmäteriets ortofoton från 2017 tillhandahålls successivt under hösten och vintern , så snart de finns färdiga.

LeveransDatumOmråden
2017-0123 augD2 + liten del av G2 (del av Götaland)
2017-0223 aug

H2 (del av Götaland)

2017-0320 sepC2, I2 och M2 (del av Kalmar och Ösetergötlands län)
2017-0410 novA6, K4, R2, S2, T2 och J2 (liten del)
   

Översikt

...

Ortofoton från 2016

...