Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

REST-API 2.8.

2

xx

Nyheter

  • Den stora nyheten är Virkesavlägg som försvinner som egen objekttyp, och blir ny typ av Plats istället.

Ny schemaversion 3 införd för överföring av Åtgärdsobjekt.

Förbättringar

  • Ny parameter "allObjectTypes" som styr objekttyper i Detaljkartan för Hämta kartbilder (möjliggör "strippad" Detaljkarta)
  • Maxgräns och felmeddelande vid för stora Skördarkartor för Hämta kartbilder (bättre felhantering)

 

VIKTIGT OM FÖREGÅENDE VERSIONER AV XML-SCHEMAT

De föregående schemaversionerna 1 och 2 i REST-API Integration stöds tom. december.2017, för "bakåtkompabilitet":

1 = den ursprungliga som kan anropas utan att ange schemaversion

2 = där objekttypen Platser tillkom; i release 2.8.0 av Timmerweb Integration; schemaversion v2 anges.

--

(inte klart än)

Förbättringar

(inte klart än)

 

--

När?

Se Kommande Release GIS-klient.