Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

GIS-klient 2.8.3

Nyheter

Beräkna virkesvolym och trädhöjd för områdena i ett åtgärdsobjekt (TIMMER-1825)

Förbättringar:

  • Kartlagret ÖSI-kartor släckt vid uppstart (TIMMER-2046)
  • Ändra anrop till UUID i FastighetSök (TIMMER-2779)
  • Tydligare felmeddelande om objekttyp Plats när Virkesavlägg saknas (TIMMER-2790)

...

När?

(inte bestämt än) 

Ni får mail/meddelande från er IT-avdelning eller motsvarande (via vår GIS-support) i god tid innan driftstopp.

 

Skärmdump

-