Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nyheter, meddelanden, planerade driftstopp etc.

2017
Ny release 2.8.0 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Platser. Se GIS-klient Nyheter 2017. (15 juni 2017)
Ny release 2.7.3 driftsatt, bl.a. nya kartlager för objektstatus. Se GIS-klient Nyheter 2017. (18 maj 2017)
Systemhelg 20-21/5, Timmerweb är inte tillgängligt lördag 20/5 mellan kl. 09.00-17.00. (16 maj 2017)
Förbättringar i kartlagren med Skogliga Grunddata, se Kartlager Skogliga Grunddata. (11 april 2017) 
Ny release 2.7.2 driftsatt, bl.a. nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2017. (11 april 2017)
Ny release 2.7.1 driftsatt, bl.a. två nya åtgärdstyper och utökad export till Shapefiler, se GIS-klient Nyheter 2017. (31 mars 2017)
Ortofoton från 2016, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (17 mars 2017)
Ny release 2.7.0 driftsatt, bl.a. GPX-import och inställning för panorering, se GIS-klient Nyheter 2017. (7 mars 2017)
Ortofoton från 2016, leverans åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (27 februari 2017)

Ortofoton från 2016, leverans sju på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (10 februari 2017)

Ortofoton från 2016, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (20 januari 2017)
2016
Ortofoton från 2016, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (29 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (15 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans tre på plats, bl.a. Västerbottenskusten. Se Uppdatering av Ortofoton. (29 november 2016)
Ny release 2.6.6 driftsatt, med utökningar i REST-API. Se REST-API Nyheter 2016. (16 november 2016)
Ortofoton från 2016, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (21 oktober 2016)
Ny release 2.6.5 driftsatt, en buggrättning. Se GIS-klient Nyheter 2016. (11 oktober 2016)
Ny release 2.6.4 driftsatt, en buggrättning. Se GIS-klient Nyheter 2016. (13 september 2016)
Ny release 2.6.3 driftsatt, med bl.a. fyra nya vägtyper (linjetyper). Se GIS-klient Nyheter 2016. (25 augusti 2016)
Ny release 2.6.2 driftsatt, med bl.a. nytt mätverktyg för Trädhöjdsraster. Se GIS-klient Nyheter 2016. (1 juni 2016)
Ny release 2.6.0 driftsatt, med Markfuktighetskartan. Se GIS-klient Nyheter 2016. (17 maj 2016)
Ny version 2.5.1 driftsatt, uppgradering av systemets webbserver, serverprogram etc. Se GIS-klient Nyheter 2016. (11 maj 2016)
Filer och Dokument rensas vid driftstoppet i Timmerweb tisdag 10/5. Ladda hem dem innan om de ska sparas. (7 maj 2016)
Ortofoton från 2015, leverans tolv på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (14 mars 2016)
Ny release 1.9.7 driftsatt, med Satellitbilder från 2015. Se Kartlager Satellitbilder. (25 februari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans elva på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(24 februari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans tio på plats, västra Dalarna. Se Uppdatering av Ortofoton(15 februari 2016)
Identifiera höjdkurvor fungerar nu i alla skalintervaller, se GIS-KLIENT FAQ. (28 januari 2016)
Kartlagret med Fornlämningar uppdateras nu oftare, se Kartlager Natur och Kultur. (27 januari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(26 januari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans sju och åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(11 januari 2016)
2015
Ortofoton från 2015, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(9 december 2015)
Ortofoton från 2015, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(7 december 2015)
Trädhöjdsraster 5m har nu också en teckenförklaring. Se Kartlager Skogliga Grunddata. (25 november 2015)

Ny release 1.9.6 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015 resp. REST-API Nyheter 2015. (12 november 2015)

Ortofoton från 2015, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton(4 november 2015)
Ortofoton från 2015, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (23 oktober 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata är nu utökade och uppdaterade, se Kartlager Skogliga Grunddata. (23 oktober 2015)

Tillfälligt fel på I-verktyget i GIS-klienten. Orsaken är en uppdatering av ett kartlager som gick fel 14/10. Rättning sker mellan 10.00-11.00 fredag 16/10. (15 oktober 2015)

Ortofoton från 2015, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (1 oktober 2015)
Ortofoton från 2015, leverans ett på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (9 september 2015)
Ny release 1.9.5 med mätverktyg för virkesvolym driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015. (4 september 2015)
Ny release 1.9.4 med flera förbättringar och utökningar driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (26 maj 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata har nu teckenförklaringar, se Kartlager Skogliga Grunddata. (22 maj 2015)
Ny release 1.9.3 med Skogliga Grunddata driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (29 april 2015)
Ny release 1.9.2 med nya satellitbilder från 2014 driftsatt. Se Kartlager Satellitbilder. (8 april 2015)
Ortofoton från 2014, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (2 april 2015)
Ny release 1.9.1 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2015. (26 mars 2015)
Ortofoton från 2014, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (16 mars 2015)
Ny release 1.9.0 driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (24 februari 2015)
Kartlagret med Avverkningsanmälningar visar nu anmälningar som är högst fem år gamla, se vidare Kartlager Skoglig Information. (3 februari 2015)
Ortofoton från 2014, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (19 januari 2015)
Ändrade symboler för Hänsynslager införs 21 januari 2015, se vidare Kartlager Natur och Kultur. (8 januari 2015)
2014
Ortofoton från 2014, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (11 december 2014)
Ny release 1.8.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (27 november 2014)
Ny release 1.8.1 driftsatt se vidare REST-API Nyheter 2014. (19 november 2014)
Ny release 1.8.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (13 november 2014)
Ortofoton från 2014, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (31 oktober 2014)
Ny release 1.7.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (23 oktober 2014)

Ortofoton från 2014, leverans ett på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (9 oktober 2014) 

Ny release 1.6.3 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (12 juni 2014)

Automatisk rensning av filer/länkar i Timmerweb infört v15.
Rensningen körs en gång varje dygn (kväll eller natt).
Filer/länkar som är äldre än två veckor (14 dagar) kommer att raderas från fliken Dokument.
(7 april 2014)
Alla filer/länkar under fliken Dokument är nu raderade. Några kontroller görs under onsdagen för att säkerställa data och databas. (26 mars 2014)

ÄNDRAT! Alla filer/länkar under fliken Dokument raderas tisdag 25/3 kl. 15.00-24.00. Samtliga användare UPPMANAS ATT SPARA undan filer som skall vara kvar innan 25/3 kl. 15:00.
Det är driftstopp samma tid 25/3 kl. 15.00-24.00. Från onsdag 26/3 kan ni göra kartutskrifter till PDF etc. som vanligt. Automatisk rensning införs samtidigt som innebär att filer som är äldre än 14 dagar rensas bort dagligen.
(21 mars 2014)

Ny release 1.6.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (12 mars 2014)

Ny release 1.6.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014 resp. REST-API Nyheter 2014.
(12 februari 2014)

De flesta filerna är återställda i Dokumentfliken för alla användare. (31 januari 2014)

Dokument-filer (kartutskrifter PDF och kartbilder ZIP) rensades i systemets arkiv under onsdagen för att få ner storleken och snabba upp svarstider. Tyvärr raderades av misstag för många filer... Tanken var att behålla fler äldre filer, nu blev alla filer äldre än 2 dagar borttagna. 
(29 januari 2014)

...