Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
minLevel2
typeflat

GIS-KLIENT

Kommande Release GIS-klient

Nyheter,

meddelanden,

planerade driftstopp etc.

2017
Ny release 2.8.0 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Platser. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(15 juni 2017)
Ny release 2.7.3 driftsatt, bl.a. nya kartlager för objektstatus. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(18 maj 2017) 
Systemhelg 20-21/5, Timmerweb är inte tillgängligt lördag 20/5 mellan kl. 09.00-17.00.
(16 maj 2017) 
Förbättringar i kartlagren med Skogliga Grunddata, se Kartlager Skogliga grunddata.
(11 april 2017) 
Ny release 2.7.2 driftsatt, bl.a. nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(11 april 2017) 
Ny release 2.7.1 driftsatt, bl.a. två nya åtgärdstyper, utökad export till Shapefiler. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(30 mars 2017) 
Ortofoton från 2016, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(17 mars
2017)
Ny release 2.7.0 driftsatt, bl.a. GPX-import, Inställning för panorering och rensning Shapefiler. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(7 mars 2017) 
Ortofoton från 2016, leverans åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(27 februari 2017)
Ortofoton från 2016, leverans sju på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(10 februari 2017)
Ortofoton från 2016, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(20 januari 2017)
2016
Ortofoton från 2016, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(29 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(15 december 2016)

Ortofoton från 2016, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(29 november 2016) 

Ny release 2.6.6 driftsatt, med buggrättningar. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(16 november 2016)
Ortofoton från 2016, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(21 oktober 2016)
Ny release 2.6.5 driftsattSe GIS-klient Nyheter 2016.
(11 oktober 2016)
Ortofoton från 2016, leverans ett på plats, över Gotland. Se Uppdatering av Ortofoton
(19 september 2016)
Ny release 2.6.4 driftsatt, med tre buggrättningarSe GIS-klient Nyheter 2016.
(13 september 2016)
Ny release 2.6.3 driftsatt, med bl.a. ny avverkningsanmälan och fyra nya vägtyper/linjetyper. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(25 augusti 2016)
Ny release 2.6.2 driftsatt, med bl.a. nytt mätverktyg för Trädhöjdsraster. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(1 juni 2016)
Ny release 2.6.0 driftsatt, bl.a. med med Markfuktighetskartan. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(17 maj 2016)
Ny version 2.5 driftsatt (uppgradering och underhåll av systemet). Se GIS-klient Nyheter 2016.
(11 maj 2016)
Filer och Dokument rensas vid driftstoppet i Timmerweb tisdag 10/5. Ladda hem dem innan om de ska sparas.
(7 maj 2016)
Ortofoton från 2015, leverans tolv på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(14 mars 2016)
Ny release 1.9.7 driftsatt, med Satellitbilder från 2015. Se Kartlager Satellitbilder.
(25 februari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans elva på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(24 februari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans tio på plats, västra Dalarna. Se Uppdatering av Ortofoton
(15 februari 2016)
Identifiera höjdkurvor fungerar nu i alla skalintervaller, se GIS-KLIENT FAQ
(28
januari 2016)
Kartlagret med Fornlämningar uppdateras nu oftare, se Kartlager Natur och Kultur.
(27 januari 2016)
2015
Ortofoton från 2015, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(26 januari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans sju och åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(11 januari 2016)
Ortofoton från 2015, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(9 december 2015)
Ortofoton från 2015, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(7 december 2015)
Trädhöjdsraster 5m har nu teckenförklaring. Se Kartlager Skogliga grunddata.
(
25 november 2015)
Systemunderhåll genomförs lördag-söndag 21-22/11. Kan medföra kortare störningar. Se även http://metria.se/Vara-erbjudanden/Driftinformation/.
(20
november 2015)
Ny release 1.9.6 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015.
(12 november 2015)
Ortofoton från 2015, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(4 november 2015)
Ortofoton från 2015, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(23 oktober 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata är nu utökade och uppdaterade, se Kartlager Skogliga grunddata.
(23 oktober 2015)

Tillfälligt fel på I-verktyget i GIS-klienten. Orsaken är en uppdatering av ett kartlager som gick fel 14/10. Rättning sker mellan 10.00-11.00 fredag 16/10.
(15 oktober 2015)

Ortofoton från 2015, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(1 oktober 2015)
Ortofoton från 2015, leverans ett på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(9 september 2015)
Ny release 1.9.5 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015.
(4 september 2015)
Fler hjälpsidor under GIS-KLIENT FUNKTIONER skapade. En del är dock ej kompletta än...
(20 augusti 2015) 
Ny release 1.9.4 med förbättringar och utökningar driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015.
(26 maj 2015)
För kartlagren med Skogliga Grunddata finns nu teckenförklaringar, se Kartlager Skogliga grunddata.
(22 maj 2015)
Ny release 1.9.3 med skogliga grunddata driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015.
(29 april 2015)
Ny release 1.9.2 med nya satellitbilder från 2014 driftsatt. Se Kartlager Satellitbilder.
(8 april 2015)
Ortofoton från 2014, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(2 april 2015)
Ortofoton från 2014, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(16 mars 2015)

Kartlagren med företeelser ur NVDB i Timmerweb utökade till hela Sverige, se Kartlager NVDB.
(11 mars 2015) 

Ny release 1.9.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2015.
(24 februari 2015)
Kartlagret med Avverkningsanmälningar visar nu anmälningar som är högst fem år gamla, se Kartlager Skoglig Information.
(3
februari 2015)
Ortofoton från 2014, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(19 januari 2015)

Ändrade symboler för Hänsynslager införs 21 januari 2015, se vidare Kartlager Natur och Kultur.
(8 januari 2015)

2014
Ortofoton från 2014, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(11 december 2014)
Ny release 1.8.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(27 november 2014)
Ny release 1.8.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(19 november 2014)
Ny release 1.8.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(13 november 2014)
Ortofoton från 2014, leverans två på plats, se Uppdatering av Ortofoton 2014.
(31 oktober 2014)
Ny release 1.7.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(23 oktober 2014)

Ortofoton från 2014, leverans ett på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(9 oktober 2014)

Ny release 1.6.4 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014
(15 sept 2014)

Över enstaka områden i södra Sverige är det problem med kartutskrifter till PDF och att skapa traktdirektiv.
--> Tills vidare kan man släcka kartlagret ÖSI-kartor (under Skoglig information) innan utskrift och skapa traktdirektiv… (upptäcktes i maj-2014)

Utbredningsområdet för kartlagret Skuggad markmodell är utökat och omfattar nu nästan hela Sverige. Utbredningen är i stort sett densamma som täckningen för "Klart i lager" för Laserdata (dvs. Lantmäteriets nya Nationella höjdmodell, se vidare på http://www.geolex.lm.se/).
(26 juni 2014) 

Ny release 1.6.3 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014
(12 juni 2014)
Kartlagret med Ortofoton s/v (svartvita) är nu lite ljusare än tidigare, pga. av en korrigering i Metria Maps.
(22 maj 2014) 

Transaktionen "Timmerwebb-GIS" i FastighetSök ersätts med transaktionen "Ägare lagf, utökad” under maj-2014. Se vidare i bifogat informationsbrev.
(12 maj 2014)

Automatisk rensning av filer/länkar i Timmerweb infört v15. 
Rensningen körs en gång varje dygn (kväll eller natt).
Filer/länkar som är äldre än två veckor (14 dagar) raderas från fliken Dokument.
(7 april 2014)

Kända fel

Kända fel listas på sidan GIS-KLIENT FAQ.

Övrigt

"Rensa alla"-knapp finns nu i fliken med Dokument. Se vidare i GIS-klient Nyheter 2013.

Importerade shapefiler äldre än två timmar rensas bort varje timme. (20 december 2012)

App för iPad

Kommande Release APP

Nyhetermeddelanden etc.

2017
Ny version 1.5.4 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(19 juni 2017)
Ny version 1.5.3 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(19 maj 2017) 
Ny version av Servertjänster 2.7.3, förbättrade bakgrundskartor, se APP Nyheter 2017.
(18 maj 2017

Ny version 1.5.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(22 mars 2017) 

2016

Ny version av Servertjänster 2.6.7, buggen för Avvikande Åtgärdsytor är nu fixad, se APP Nyheter 2016.
(20 december 2016) 

Ny version 1.5.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(23 november 2016)
Ny version 1.5.0 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(10 oktober 2016)
Ny version av Servertjänster 2.6.3, se APP Nyheter 2016.
(25 augusti 2016)
Ny version 1.4.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(17 juni 2016)
2015
Ny version 1.4.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2015.
(2 december 2015)
Ny version av Servertjänster 2.3.3, se APP Nyheter 2015
(12 november 2015)
Ny version 1.4.0 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2015.
(22 september 2015)
Ny version av Servertjänster 2.3.1, se APP Nyheter 2015
(4 juni 2015)
2014

Ny version 1.3.3 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(17 december 2014)

Ny version 1.3.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(11 augusti 2014)

Ny version 1.3.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(24 juni 2014) 
Ny version av Servertjänster 2.2.2, se APP Nyheter 2014.
(15 maj 2014)
Ny version 1.3.0 publicerad i App Store, se APP Nyheter 2014.
(18 mars 2014)

Ny version av Servertjänster 2.2.1, se APP Nyheter 2014.
(28 februari 2014)

Ny version 1.2.0 publicerad i App Store, se APP Nyheter 2014.
(6 februari 2014)

Kända fel 

Kända fel listas på sidan APP FAQ.