Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivning

Kartlager
Skalgräns
Dataleverantör
Uppdatering
Anmärkning
Fjällnära skog1:500 --> 1:2 225 000SkogsstyrelsennejGräns för fjällnära skog.
Svårföryngrad skog1:500 --> 1:2 225 000SkogsstyrelsennejGräns för Svårföryngrad skog. Gammal, och ska plockas bort.
ÖSI-punkter1:500 --> 1:50 000SkogsstyrelsennejFinns över de fyra nordligaste länen.
ÖSI-kartor1:500 --> 1:22 500SkogsstyrelsennejFinns över stora delar av Sverige.
Ungefärlig utbredning framgår nedan.
Avverkningsanmälningar1:500 --> 1:280 000Skogsstyrelsen

Uppdateras åtta gånger per år, mestadels var sjätte vecka (undantag v34,v41,v48):

v.02
v.08
v.14
v.20
v.26
v.34
v.41
v.48

Alla giltiga anmälningar ingår. Fr.o.m. 2015 upp till fem år gamla, dock inte äldre än 1 september 2011.

Kolumnen "Inkom datum" anger när anmälan skickats in.
Kolumnen "Uppdat. datum" anger när kartlagret uppdaterades senast.

Avverkningsanmälningar 5-10 år1:500 --> 1:280 000SkogsstyrelsenSE OVAN.

Alla anmälningar som är äldre än 5 år och inte äldre 10 år.

Kolumnen "Inkom datum" anger när anmälan skickats in.
Kolumnen "Uppdat. datum" anger när kartlagret uppdaterades senast.

Ungefärlig utbredning för ÖSI-kartor:

...

 

 

  • No labels