Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Beskrivning

Tre senaste årens satellitbilder från Saccess finns t.v. tillgängliga:

KartlagerSkalgränsDataleverantörUppdateringKommentar
Satellitbilder 20161:500 --> Lantmäteriet och Metria, från SaccessnejDatakälla- se nedan.
Satellitbilder 20151:500 --> Lantmäteriet och Metria, från SaccessnejDatakälla- se nedan.
Satellitbilder 20141:500 --> Lantmäteriet och Metria, från SaccessnejDatakälla- se nedan.

Datakällor

KartlagerUrsprung
Satellitbilder 2016?
Satellitbilder 2015

För bilderna ingick det data från IRS-scener och Landsat8-scener. (EJ från Spot5)

Satellitbilder 2014

För bilderna ingick det data från 61 spot5-scener, 8 IRS-scener och 43 Landsat8-scener.

Övrigt

SatellitUpplösning dvs. pixelstorlek
Spot5 10m
IRS (Indian Remote Sensing)23,5 m
Landsat8 28,5 m

Prioritetsordning då mosaik tillverkas:

  1. Spot5
  2. IRS
  3. Landsat8 

Dvs. finns det molnfri spot5 tas det från denna, annars från IRS, och annars från Landsat8.

---

 

 

  • No labels