Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Kartlager med vägföreteelser.

Lagerlista

KartlagerSkalgränsDataleverantörUppdatering
Bärighet1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Framkomlighet 1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Funktionell vägklass1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Tillgänglighet1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Väghinder 1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Väghållare 1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år
Vägnamn1:500-1:80 000Vägverket1 gång/år
Vägnät1:500-1:180 000Vägverket1 gång/år

Utbredning: alla kartlager täcker fr.o.m. februari-2015 hela Sverige (tidigare täcktes de fyra nordligaste länen).

---

Vägar (NVDB), teckenförklaringar

---

 

  • No labels