Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2017-12-15, release 2.8.3

Ny funktionalitet:

Förbättringar:

 • Kartlagret ÖSI-kartor släckt vid uppstart. Se Nyheter-release-2-8-3-osi-kartor.pdf
 • Svenska tecken i filnamnet för Traktdirektiv.
 • Ändra anrop till UUID i FastighetSök.
 • Snabbare beräkningar för uträkning av trädhöjder.

2017-11-01, release 2.8.2

Virkesavlägg försvinner, är ny typ av Plats:

Beräkna både Virkesvolym och Trädhöjd för ett inritat område:

Avverkningsanmälan:

Traktdirektiv:

Förbättringar:

2017-10-25, kartlager från Metria Maps

Tydligare text på ortnamn med ortofoto som bakgrund: 

2017-09-15, release 2.8.1

Ny funktionalitet:

 • Flera detaljkartor för spridda åtgärdsområden, i traktdirektiv som PDF och även ZIP. EXEMPEL med skärmbilder.
  (valbart alternativ i dialogrutan Traktdirektiv, om områdena inte ryms i skala 1:20000)

Förbättringar:

Buggrättning:

 • Import av stora Shapefiler misslyckas ibland pga. av filer och sökvägar som blir låsta

Övrigt (inlagt i efterhand; 30 jan-2018):

2017-06-15, release 2.8.0

Platser som ny objekttyp, tre nya punktobjekt:

 • Kojplats
 • Avlastningsplats
 • Överfart bäck

Nytt datumfält, som visar när objektstatus uppdaterades senast:

 • "Objektstatus senast uppdaterad", visas i klientens snabbrapport.

Förbättring:

 • Tom Objektinstruktion skall döljas i Traktdirektivet

Buggrättning:

 • Kartlagren med objektstatus följer inte med vid utskrift till PDF
 • Problem att spara ibland man får "UNDEFINED" PersistenObjectException

2017-05-18, release 2.7.3

Nytt kartlager med Åtgärdsområden:

 • Åtgärdsområden uppdelade i separata kartlager per objektstatus. Se gis-klient-2.7.3.png.
 • Gruppen med åtgärdsområden uppdelade per åtgärd flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"
 • Gruppen/kartlagret med Arkiverade Åtgärdsobjekt flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"

Buggrättning:

 • Det går inte att skapa traktdirektiv med enbart Översiktskarta

2017-04-11, release 2.7.2

Nytt kartlager med satellitbilder:

Ny färgskala för kartlagren med Kartlager Skogliga grunddata (från Skogsstyrelsen):

 • Virkesvolym, Grundyta och Medeldiameter

Förbättringar i kartlagret "Övrigt, Metria Maps", för kartskalor 1:50 000 och 1:100 000:

 • nu visas Lantmäteriets Terrängkarta som bakgrund i skala 1:50 000
 • nu visas Lantmäteriets Vägkartan som bakgrund i skala 1:100 000
 • Detta berör klientkartan, utskrifter, traktdirektiv etc.

2017-03-30, release 2.7.1

Nya åtgärdstyper:

Export till Shapefil:

Rita, redigera och spara objekttyper:

 • Förbättrad felhantering av ogiltiga geometrier (konturer som korsar sig själva/knutar och felaktiga hål etc. kan inte sparas längre)
 • Spara avbryts och felmeddelande visas om nån yta i Åtgärdsobjektet är ogiltig.
 • se vidare i Nyheter-release-2_7_1_felhantering-geometri.pdf

Buggrättningar:

 • Manuell skala med mellanslag fungerar inte vid utskrift till PDF
 • Svartvita ortofoton blir bleka vid utskrift till PDF och ZIP
 • Skuggad Markmodell blir blek vid utskrift till PDF och ZIP

2017-03-06, release 2.7.0

Stänga av och slå på panorering när man ritar nya kartobjekt, mäter och identifierar.

GPX-import (waypoints, tracks, routes):

Färgbyte vägtyper:

Buggrättningar:

 1. Felaktig radbrytning i resultatfönstret för beräkna Virkesvolym och Trädhöjd i Internet Explorer
 2. Fältet beskrivning saknar data vid export till shapefil
 3. Kolumner SAKNAS vid Identifiera för kartlagren Biotopskydd och Naturvårdsavtal
 4. Manuell inmatning av skala för utskrift till PDF fungerar inte

Dessutom är Automatisk rensning av importerade shapefiler (se Importera Shapefiler) uppstartat igen.

...

 

 • No labels