Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release finns på sidan Kommande Release GIS-klient.

Version 2.6.7, 2016-12-19

Enbart buggrättning i Appens Servertjänster; se APP Nyheter 2016.

(inga nyheter i GIS-klienten)

Version 2.6.6, 2016-11-16

Buggrättningar:

 • Menyvalet "Skicka avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen" fungerar inte i Internet Explorer
 • Fördröjd zoomning i Google Chrome 54
 • I-verktyget returnerar bara "Empty WMS response!"
 • Skriv ut för Skapa pdf för utskrift ger ibland internt fel

Version 2.6.5, 2016-10-11

Förberedelse för att kunna hantera Textlinjer i Standalone-appen:

 • Utöka med Textlinjer för Åtgärdsobjekt i appens servertjänster

Version 2.6.4, 2016-09-13

Stöd för avverkningsanmälan av nya typen Undantag avverkningsform.

Buggrättningar:

 • Avverkn.anm av typen Undantag Avverkningsform fungerar inte (TIMMER-2205)
 • Avverkningsanmälan av typen Annat Ändamål går ej att spara (TIMMER-2239)
 • Separata lager med åtgärdstyper fungerar inte i utskrifter och georefererad kartbild (TIMMER-2240)

Version 2.6.3, 2016-08-25

Nya vägtyper (linjetyper):

 • Bäck
 • Dike
 • Stig/led
 • Vinterväg

Exempel: se Nyheter-release-2_6_3.pdf samt på sidan Kartlager Verksamhetsobjekt

Förbättringar, befintliga vägtyper:

 • Ändra färg för Dikesrensning
 • Ändra färg för Skyddsdike
 • Tydligare symbol för Uttransportväg/basväg

Stöd för ny version av eAvverka, schemaversion 7:

 • Kod 4 lärk utgår, ersätts av kod 35 "Europeisk lärk" samt kod 36 "Hybridlärk" (gäller bl.a. ByteTrädslag och  FöryngringsmetodTrädslag).
 • Ändringar Hänsyn; 3 ändringar hänsynstyper har bytt innebörd/förklaringstext.
 • Gamla avverkningsanmälningar med version 6 hanteras via gamla formuläret.
 • (Utökningar för ärendetyp=Annat Ändamål; ny textruta.) I denna release kan dock inte typen "Annat ändamål" sparas.

(Stöd för ny ärendetyp="Avverkning, undantag avverkningsform" kommer senare.)

Förbättringar:

Buggrättning:

 • Åtgärdsobjekts vägar (typen Bilväg) SAKNAS i traktdirektivets översiktskarta

Version 2.6.2, 2016-06-01

Mätverktyg för snabbanalys av Trädhöjder inom inritat område, inkl. Metadata med skanningsår och säsong:

Metadata för Virkesvolym med skanningsår och säsong:

Förbättring:

Buggrättningar:

 • Resultatfönstret för mätverktygen dyker upp igen när man zoomar.
 • Rapport från Sökresultat för fastigheter ger tom webbsida.
 • Fastighetsområde som saknar block-enhet går inte att markera i kartan.

Version 2.6.0, 2016-05-17

Nya kartlager:

Buggrättning:

 • Visa i karta fungerar INTE för Sök fastighet i VISSA delar av Sverige. Det gäller för länen där fnr börjar med "0"; Södermanlands län, Uppsala län, Östergötlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län.

Version 2.5.1, 2016-05-10

Underhåll och uppgradering av systemets webbserver, plattform, serverprogram etc.

Avveckling av handdatorlösningen Timmerweb Mobil inkl. funktionerna för export och import i GIS-klienten.

Version 1.9.7, 2016-02-25

Kartlager:

 • Satellitbilder från 2015 nytt kartlager inlagt i gruppen Baslager. Se Kartlager Satellitbilder.
 • Satellitbilder från 2012 borttagna från gruppen Baslager.

...

 

 • No labels