Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

Version 1.9.6, 2015-11-12

Utökning av egenskaper i Åtgärdsobjekt STEG 1:

Buggrättning:

 • Fel vid spara i formuläret för avverkningsanmälan för "Kolningsanl./tjärdal", "Vårdträd/bärande träd" och SkyddsDikningText.

Version 1.9.5, 2015-09-04

Ny funktion:

Visar totalvolym resp. medelvolym för inritat område. Beräkning sker mot lagret Virkesvolym, under Skogliga grunddata. Är placerat bredvid verktyget för längdmätning, se vidare på sidan Kartverktyg.

Version 1.9.4, 2015-05-26

Nya funktioner och förbättringar

Nya kartlager, Skogliga grunddata:

Buggrättningar

BILDSPEL, alla nyheter: Nyheter-GIS-klient-1_9_4-standalone (pdf)

Version 1.9.3, 2015-04-29

Nya kartlager, Natur och Kultur:

 • Naturreservat tillgängligt som separat kartlager
 • Vattenskyddsområden som nytt kartlager

Nya kartlager, Skogliga grunddata (från Skogsstyrelsen):

 • Virkesvolym från skogliga grunddata 
 • Grundyta från skogliga grunddata 
 • Medeldiameter från skogliga grunddata 

Kartlagren från Skogsstyrelsen finns i en ny grupp "Skogliga grunddata", ovanför Skuggad markmodell.

Version 1.9.2, 2015-04-08

Kartlager:

 • Satellitbilder från 2014 nytt kartlager inlagt i gruppen Baslager, se Kartlager Satellitbilder.
 • Satellitbilder från 2011 borttaget från gruppen Baslager.

Version 1.9.0, 2015-02-24

Uppgradering av systemets plattform (databas och kartserver), inkl. migrering av data.

Två buggrättningar:

 • Dubbletter med höjdkurvor, text, vägar i traktdirektivets översiktskarta vid 1:50000 och 1:100000
 • Dubbletter med höjdkurvor, text, vägar mm. i 1:15000, 1:50000 och 1:100000 vid utskrifter PDF och georef. kartbilder

...

 

 • No labels