Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

Version 1.8.2, 2014-11-27

Buggrättning: Dialogrutan för Import av shape visas inte (TIMMER-1564)

Version 1.8.1, 2014-11-19

Ny funktion, Avverkningsanmälan-formulär:

 • Personnummer i formuläret för avverkningsanmälan (TIMMER-1516)

Version 1.8.0, 2014-11-13

Anpassning för eAvverka version 6, formulär mm:

Befintliga Hänsynsområden som berörts vid driftsättningen (ändringar i databasen):

 • Hänsynsområden med gammal/borttagen Hänsynstyp byts typen till ny kod (konverteras);
  1. "- Kolbotten/tjärdal" byts till ny kod "- Kolningsanläggning/tjärdal"
  2. Alla koder som hör till "Hänsyn, skogliga impediment -" ändras till ny kod "Hänsyn, skydds- och kantzoner - skogligt impediment".
 • För resterande med gammal/borttagen Hänsynstyp har hela hänsynsområdet tagits bort.

MER info om ändrade Hänsynstyper mm. finns på Skogsstyrelsens hemsida:

Förbättringar Avverkningsanmälan-formulär:

 • Fyll i vissa uppgifter automatiskt, Fastighetsbeteckning (TIMMER-961)
 • Fyll i vissa uppgifter automatiskt, Areal under Planerad avverkning (TIMMER-961)
 • Inmatningsfält visas vid redigering av typen "Avverkning för annat ändamål" (TIMMER-740)

Redigering och kartlager: 

 • Skapa Hänsynsområde från linjeobjekt genom buffring (TIMMER-1300)
 • Panorera samtidigt som man ritar in linjer och ytor samt för mätverktygen (TIMMER-1284)
  ---> Se till att ha en bra och stadig mus, annars kan "kartan fara åt alla håll"… Klick=brytpunkt. "Klickdra"=panorering.
 • Flytta kartlagren med text för Åtgärdsobjekt ovanför alla lager med ytor, linjer och punkter (TIMMER-1117)

Traktdirektiv:

Buggrättningar:

 • Nödkoordinater redovisas fel vid flera åtgärdsobjekt i snabbrapport (TIMMER-1146)

Bildspel: 

Version 1.7.1 (2014-10-21)

Nya funktioner, förbättringar 
Kontroll av texternas längd och placering för InformationspunkterTIMMER-1404
Kontroll av texternas längd och placering för TextlinjerTIMMER-1404
Öka storleken på resultatfönstret efter IdentifieraTIMMER-601
Återanvänd resultatfönstret efter IdentifieraTIMMER-736
Buggrättningar 
Kartan zoomas ut till hela utbredningen om man tänder och släcker ett kartlager för snabbtTIMMER-1420
Klienten hänger i IE9 när man klickar med Infoknappen 10-15ggrTIMMER-930

Bildspel: 

Version 1.6.4 (15 sept 2014)

Buggrättning 
Import av ZIP från TW Mobil/handdator misslyckasTIMMER-1419

Version 1.6.3 (12 juni 2014)

Nya funktioner, förbättringar 
Skicka avverkningsanmälan direkt till Skogsstyrelsen via mailTIMMER-353

Bredare linjesymboler för vägar och linjeobjekt i lägre skalor

TIMMER-1289
Bredare symboler för avvikande åtgärdsytor i lägre skalorTIMMER-1299
Tre kartlager med Särskilt Värdefulla Vatten
(Värdefulla vatten från Fiskeriverket samt Värdefulla vatten/älvar och Värdefulla vatten/vattenytor från Naturvårdsverket)
TIMMER-1190

Bildspel:

Version 1.6.2 (12 mars 2014)

 

Nya funktioner, förbättringar 
Året-runt-marker för renbetesland i Jämtlands län (nytt kartlager, se även Kartlager Natur och Kultur)TIMMER-1191

Version 1.6.1 (12 februari 2014)

Nya funktioner och förbättringar 
Våtmarksinventeringen från Naturvårdsverket (nytt kartlager, se även Kartlager Natur och Kultur)TIMMER-959
Riksintresse Rennäring från Länsstyrelserna (nytt kartlager, se även Kartlager Natur och Kultur)TIMMER-960
Satellitbilder SPOT från 2013 (nytt kartlager, i gruppen Baslager)TIMMER-1177
Stöd för Internet Explorer 11 i GIS-klientenTIMMER-1178
Kontrollfråga innan man gör ett nytt när man byter till ett annat åtgärdsobjektTIMMER-1282
Buggrättningar 
Musmarkören vid panorera är ett plustecken, skall vara dubbelpilarTIMMER-1171
Klienten täcks av ett grått fält i webbläsaren Chrome över en viss fönsterstorlekTIMMER-1174
Musmarkören för markera geometri är en dubbelpil, skall vara en handTIMMER-1175
Det går inte att radera brytpunkter vid redigering i IE9TIMMER-1176
Hål ger felaktig areal och blir ogiltigaTIMMER-1196
Rita polygon gör hela kartbilden blå iblandTIMMER-1198

...

 

 • No labels