Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL

Kända fel och begränsningar i GIS-klienten

Vi gör vårt bästa för att fixa nedanstående fel så snart vi kan, när orsaken är hittad... Kika gärna på sidan Kommande Release GIS-klient. 

Identifiera Höjdkurvor

Höjdvärden för höjdkurvor från Ekonomiska kartan saknas, det är en brist i Lantmäteriets kartlager med höjdkurvor:

 • Zooma ut till 1:15 000 eller mer för att få fram höjdvärden (då är det höjdkurvorna från Terrängkartan/Vägkartan som identifieras).

Avverkningsanmälan

 • Kommatecken går inte att skriva in i formuläret för Avverkningsanmälan. (TIMMER-418)
 • Man måste skriva in punkt i decimaltal tills vidare, pga. en begränsning i en engelsk programkomponent.

Rosa kartbilder

 • I sällsynta fall kan rosa kartbilder dyka upp i kartan. 
 • Det är när en karttjänst inte returnerar en bild utan någonting annat; t.ex. ett felmeddelande, får timeout från underliggande databas eller ger ett webbrelaterat fel (HTTP-status som inte är OK). 
 • Långsam eller hårt belastad nätförbindelse kan också vara orsaken till rosa kartbilder. Mät gärna med Bredbandskollen
 • Oftast försvinner den rosa kartbilden om man uppdaterar kartan, t.ex. genom att zooma eller panorera.  

Hantera avverkningsanmälningar för åtgärdsområden som är mer än 100 meter ifrån varann

Det finns inget stöd i Timmerweb för att anmäla Åtgärdsobjekt med ytor som ligger mer än 100 m från varandra i eAvverka.

I nuläget får man dela upp Åtgärdsobjektet (och dess åtgärdsområden) och skapa Åtgärdsobjekt som går att anmäla separat.

Byte till NEMUS för Avverkningsanmälningar under 2018

Allmänt om NEMUS

Vi har påbörjat arbetet med byte till det nya systemet NEMUS "Skogsärenden för företag" i Timmerweb:

 • Skogsstyrelsens nuvarande system för Avverkningsanmälningar, E-avverka, kommer att stängas under oktober 2018.
 • Prel. i maj eller juni kommer vi att driftsätta stödet för NEMUS (och ta bort stödet för E-avverka) i Timmerweb.
 • Notera att det kommer att vara begränsade möjligheter att hantera anmälningar gjorda i E-avverka. Ev. kompletteringar för E-avverka, efter driftsättning av stödet för NEMUS, måste göras i dialog med Skogsstyrelsen.
 • Formulär och uppgifter för NEMUS kommer i stort att se likadant ut som för E-avverka. Läs vidare nedan.
 • Information hur man skaffar konto för NEMUS vid driftsättningen kommer via utskick från vår support.

Länk till Skogsstyrelsens sida om NEMUS:
https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/

TESTKONTO för NEMUS

För att beställa testkonto, gör så här:

1. Inhämta uppgifter: Kontaktperson (namn, e-postadress, mobiltelefon) och E-postadress för att ta emot kvittenser (behöver inte vara samma som för kontaktperson)

2. Gå in på Skogsstyrelsens sida; https://www.skogsstyrelsen.se/sjalvservice/tjanster-for-foretag/nemus/

Fyll i uppgifterna till höger (under "Ansökan om konto för att ansluta mot Nemus").

Organisation: (t.ex. samma namn som visas i Timmerweb)
Applikation/system som ska anslutas: Timmerweb
Kontaktperson m.m...
Kryssa för "Konto i testmiljön för att kunna utveckla och testa mot Nemus API."
OBS! Kryssa INTE för "Konto i produktionsmiljön för att kunna ansluta mot Nemus API i skarp miljö ..."

Tryck "SKICKA".

Därefter: meddela oss uppgifterna om testkontot (användarnamn och lösenord), t.v. till förvaltningsledare lars.dahlen@metria.se

NEMUS jämfört med eAvverka

Skillnader mellan nemus och eavverka

Formuläret för NEMUS kommer att se ungefär lika ut som för eAvverka.

Det tillkommer några knappar för Validering, Ärendeinfo och Ärendehändelser (nytt i NEMUS).

Skicka in gör man direkt från formuläret (istället för med menyvalet i "Verktyg"). Även skicka in efter komplettering gör man också direkt från formuläret.

Anropen går inte via mail längre utan från maskin-till-maskin/server-till-server, Timmerweb server <-> NEMUS, så återkoppling om t.ex. FEL eller KOMPLETTERING visas direkt. 

Däremot kommer man få ett liknande kvitto via mail med ifylld avverkningsanmälan som PDF, som man får idag från eAvverka.

Framtida förbättringar och önskemål

 • Export av Åtgärdsobjekt till KML-format (TIMMER-1412)
 • Åtgärdsobjekt som KML-format i Traktdirektiv, ZIP-format (TIMMER-1526)

Se även Kommande Release GIS-klient.

Åtgärdsobjekt

Se Verksamhetsobjekt (egenskaper och objekttyper etc. i ett åtgärdsobjekt).

Systemkrav

GIS-klienten kan köras i följande webbläsare på en PC (ej i surfplatta):

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer

(ingen plugin behövs)

 

 • No labels