Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Planerade nyheter listas på sidan Kommande Release APP. Webblänk till appen i App Store: https://itunes.apple.com/se/app/timmerweb-standalone/id666835207?mt=8

Standalone app 1.5.6 (19 december)

Nyheter:

 • Felhantering av ogiltig geometri. Förbättrad felhantering när sparafel uppstår på grund av ogiltig geometri.
 • Fixat så att synkronisera med server även fungerar för sparakonflikt.

Servertjänster 2.8.3 (14 december)

Nyheter:

 • Öka värdet på time-out för bakgrundskartor till 210 sek (3½ min). Kompletterar nyheten i app 1.5.5 med utökad timeout.

Standalone app 1.5.5 (22 november)

Nyheter:

 • Korrigering av spara då konflikt med server uppstår, i vissa fall (buggrättning).
 • Platser som ny objekttyp med nya punktobjekt; Kojplats, Avlastningsplats och Överfart bäck.
 • Virkesavlägg omgjort, finns nu som Plats (bortplockat som eget formulär och att skapa nytt).
 • Väntetid (timeout) för att hämta bakgrundskartor, ökad från 3 min till 3½ min.
 • Inställning för knappen "Nytt Åtgärdsobjekt" (tillgänglig eller utgråad).

Servertjänster 2.8.2 (2 november)

Enbart städning av gamla anrop som inte används i senaste versionerna av appen.

Uppgradering till senaste version (=1.5.4) av appen krävs dock.

Servertjänster 2.8.1 (15 september)

Buggrättning:

 • Kartlager med både Naturvärden och Naturvårdsavtal saknas i bakgrundskartor.

Felet uppstod när gruppen NATUR och KULTUR var påslagen för bakgrundskartor.

Standalone app 1.5.4 (19 juni)

Utökad sökning:

 • Söka och hämta åtgärdsobjekt utökad med Beskrivning.
 • Söka och hämta åtgärdsobjekt utökad med Fastighet och Markägare (egenskaper i åtgärdsobjekt).

Se exempel i skärmdump med sökformulär.

Standalone app 1.5.3 (19 maj)

Nyheter:

 • Dikning som ny Åtgärdstyp, se nyhet-app-1-5-3-dikning.PNG
 • Vägbyggnad som ny Åtgärdstyp.
 • Förbättring av beteckning (numrering) för nya objekttyper.
 • Markfuktighetskartan har nu rätt placering i bakgrundskartorna (skymmer inte vägar och gränser).

Servertjänster 2.7.3 (18 maj)

Förbättring av bakgrundskartor för åtgärdsobjekt:

 • Bakgrundskartor för åtgärdsobjekt följer nu åtgärdsområdenas utbredning (de är INTE längre rektangulära).
 • Bakgrundskartorna går nu lite fortare att ladda ner och tar mindre plats i minnet.

Standalone app 1.5.2 (20 mars)

Nyheter:

 • Sortera nya objekttyper (åtgärdsområden, linjeobjekt, informationspunkter m.fl.) så att de som skapats sist hamnar överst i listan
 • Sortera så att nyaste kartbilden utan koppling till åtgärdsobjekt, som laddats hem sist, hamnar överst i listan
 • Byt till vit färg för Bilväg och gul färg för Vinterväg (samma ändring som är gjord i GIS-klienten, se GIS-klient Nyheter 2017)

...

 

 • No labels