Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Planerade nyheter listas på sidan Kommande Release APP. Webblänk till appen i App Store: https://itunes.apple.com/se/app/timmerweb-standalone/id666835207?mt=8

Servertjänster 2.6.7 (19 december)

Akuta buggrättningar:

 • Nya eller redigerade Avvikande åtgärdsytor går inte att spara till servern
 • Ändringar i egenskaperna Fastighet och Markägare går inte att spara till servern

Felen berörde befintliga Åtgärdsobjekt som hämtats från servern eller nya som sparats till servern.

Standalone app 1.5.1 (23 november)

Åtgärdsobjekt:

 • Rita och redigera Textlinjer (på skärm)
 • Visa etikett på hänsynsområden i kartan

Bakgrundskartor:

 • Utökning med "Skog och Historia" i gruppen Natur och Kultur för bakgrundskartor

Standalone app 1.5.0 (10 oktober)

Nya vägtyper (linjetyper), med samma symboler som i GIS-klienten:

 • Bäck, Dike, Stig/led, Vinterväg

Förbättringar, symboler:

 • Tydligare symbol för Uttransportväg/basväg (ljusröd och längre streck)
 • Ändra färg för Dikesrensning (till gråblå)
 • Ändra färg för Skyddsdike (till gråblå)

Servertjänster 2.6.3 (25 augusti)

Nya vägtyper (linjetyper):

 • Utökning med fyra nya vägtyper för Åtgärdsobjekt (Bäck, Dike, Stig/led, Vinterväg)

Standalone app 1.4.2 (17 juni)

Utökning av bakgrundskartor:

 • Markfuktighetskartan valbar för bakgrundskartor

Buggrättning:

 • Spela in spår fungerar inte när man släcker skärmen

Servertjänster 2.6.1 (18 maj)

Akut buggrättning:

 • Anropet GET, PUT och POST returnerar fel mängd egenskaper (extern-Id) i mobilt REST-API

Servertjänster 2.5.1 (10 maj)

Underhåll och uppgradering av systemets webbserver, plattform, serverprogram etc.

Även stöd för anpassad länk till mer fastighetsinformation i appen.
(inlagt i efterhand 20/10-2017)

...

 

 • No labels