Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Planerade nyheter listas på sidan Kommande Release APP. Webblänk till appen i App Store: https://itunes.apple.com/se/app/timmerweb-standalone/id666835207?mt=8

Standalone app 1.4.1 (2 december)

Utökning med Fastighet och Markägare för Åtgärdsobjekt i appens formulär (se Screenshot-Timmerweb-standalone-1.png)

En del anpassningar för iOS 9.

ATT NOTERA INNAN UPPGRADERING:

 • Rensa gärna bort alla lokala Åtgärdsobjekt i befintlig app-version (1.4.0) innan ni startar installation av den nya versionen. Detta eftersom vi utökat objektmodellen med nya egenskaper.

Servertjänster 2.3.3 (12 november)

Typen grundkarta för Bakgrundskartor utökad med följande kartinformation:

 • Traktorvägar
 • Gångstigar 
 • Vandringsleder 
 • Elljusspår

Standalone app 1.4.0 (22 september)

Nyheter:

 • Rita och redigera Avvikande Åtgärdsytor (=Avvikande ytor), dvs. ny objekttyp.
 • Uttransportväg/basväg ny typ av väg (linjeobjekt), för bl.a. avverkningsanmälan.

ATT NOTERA INNAN UPPGRADERING/INSTALLATION:

 • Rensa gärna bort alla lokala Åtgärdsobjekt i befintlig app-version (1.3.3) innan ni startar installation av den nya versionen. Detta eftersom vi utökat objektmodellen med en ny objekttyp.

Servertjänster 2.3.1 (4 juni)

Typen grundkarta för Bakgrundskartor utökad med följande kartinformation:

 • Allmänna och Enskilda vägar 
 • Bäckar, Vattendrag och Strandlinjer 

Se Nyheter-Appens-REST-API-2_3_1-sta (pdf).

 

 • No labels