Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

 

Standalone App 1.3.3 (17 december) 

Buggrättningar:

 • Arealer för åtgärdsområden över cirka 5 hektar kan ha en avvikelse i appen. (TWAPPSA-195)
 • Fel färg och otydliga höjdkurvor i appens bakgrundskartor. (TWAPPSA-196)
 • Uppdaterad lista med hänsynstyper enligt eAvverka version 6, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (TWAPPSA-211)

Övrigt:

 • Anpassning för iOS 8; i nuläget måste man slå på Visa nuvarande Plats i appens inställningar efter första uppstart. (TWAPPSA-219)

Standalone App 1.3.2 (11 augusti)

Rättning av fel som uppstod i föregående release:

 • Problem att spela in vägar och åtgärdsytor samt vid redigering, appen stängs ner (TWAPPSA-181)

Standalone App 1.3.1 (24 juni), inkl. Servertjänster 2.3.0

Utökningar i bakgrundskartor (ändras under Inställningar i appen):

 • Naturvårdsområden och Fornlämningar valbara för bakgrundskartor
 • ÖSI-kartor valbara för bakgrundskartor 
 • Höjdkurvor valbara för bakgrundskartor 

Identifiera fastighet i kartan med länk till FastighetSök. Ny funktion, se Identifiera Fastighet

Inställning för värdet på avståndsfiltrering vid spela in brytpunkter (ändras under Inställningar i appen).

Servertjänster 2.2.2 (15 maj)

Rättning av buggen som ger för stora kartbilder vid "Ladda ner Bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt".

Nu blir bakgrundskartans utbredning lika stor som inritat utsnitt. 

Bakgrundskartor upp till 125 Ha stöds.

Standalone App 1.3.0 (18 mars) 

Ladda ner Bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt, och upp till 125 Ha. Exempel: Screenshot-Standalone-app-1.3.0a.pngScreenshot-Standalone-app-1.3.0b.png

Hantera bakgrundskartor utan koppling till Åtgärdsobjekt. Exempel: Screenshot-Standalone-app-1.3.0c.png 

Roteringen av kartan borttagen.

Servertjänster 2.2.1 (28 februari)

Hämta bakgrundskartor för spridda åtgärdsområden. Exempel: Screenshot-Standalone-app-1.2.1-och-server-2.2.1

Standalone app 1.2.1 (24 februari)

Användargränssnitt och design omgjord för att följa Apples nya riktlinjer i surfplattor med iOS7.

Standalone app 1.2.0 (6 februari)

Två nya objekttyper stöds:

 • Hänsynsområden (med attributen etikett och hänsynstyp) 
 • Informationspunkter (med text i kartan, ungefär som i gis-klienten) 

(även förberett för att stödja bakgrundskartor för spridda åtgärdsområden, från server... kommer i nästa version av servertjänster)

ATT NOTERA INNAN UPPGRADERING/INSTALLATION:

 • Rensa bort alla lokala Åtgärdsobjekt i befintlig app-version (1.1.5) innan ni startar installation av den nya versionen. Detta eftersom vi utökat objektmodellen med två nya objekttyper…

...

 

 • No labels