Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2013-11-25, Standalone app 1.1.5

Fler rättningar av fel som dykt upp med iOS 7.0:

 • Sök-knappen saknas i sökformuläret för åtgärdsobjekt.
 • Inmatningsrutan för namn, beskrivning och anmärkning ligger fel i formuläret för egenskaper.
 • Förbättra placeringar m.m. i dialogrutan Inställningar.

2013-11-07, servertjänster 2.1.2

Förbättring av bakgrundskartan i mobila servertjänsten:

 • Streckade och tydligare fastighetsgränser i bakgrundskartan. 
 • Symbolerna är nu även bredare vid högre upplösning. 

2013-10-24, Standalone app 1.1.4

Ändringar:

 • Korrigering för iOS 7, så att aktuell position vid redigering av brytpunkter är korrekt.

2013-10-02, Standalone app  1.1.3

Initial release av Standalone-appen i App Store! 

Funktioner:

 • skapa, söka och hämta Åtgärdsobjekt
 • visa och följ nuvarande plats (GPS-position)
 • rita och redigera Åtgärdsområden
 • skapa hål i ytor 
 • rita och redigera Vägar/linjeobjekt
 • rita och redigera Virkesavlägg
 • rita och redigera Nödkoordinat
 • spara och synkronisera Åtgärdsobjekt
 • ta bort Åtgärdsobjekt
 • installation av bakgrundskartor
 • uppdatera bakgrundskartor
 • byte till supportläge

Åtgärdstyper som stöds (samma som i webbsystemet):

 • Föryngringsavverkning
 • Gallring
 • Markberedning
 • Plantering
 • Röjning
 • Övrigt

Vid redigering av geometriska objekt stöds, förutom aktuell position, även inspelning av spår för ytkonturer och linjer. 

Att rita in nya geometriska objekt inkl. redigering och bakgrundskartor fungerar även i offline-läge, dvs. utan internetanslutning.

...

 

 • No labels