Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL


Kända fel

Kartbotten (online-kartan) har ojämn kvalitet

Kartbotten (Apples online-karta) har dålig kvalitet på vissa platser:

 • Online-kartan i appen är tyvärr låst till Apples egen karttjänst, dvs. samma karttjänst som i appen Karta.
 • Kartkomponenten som används för online-kartan går inte att styra om till nån annan karttjänst.
 • Det är ett fel som flera användare klagat på. I nuläget kan man försöka skicka felrapporter till Apple och hålla tummarna....

Begränsningar

Maxstorlek på bakgrundskartan för ett åtgärdsobjekt

Det finns en maxstorlek för bakgrundskartan till ett åtgärdsobjekt: 

 • Åtgärdsobjekt som har en rektangulär utbredning på upp till cirka 60 hektar stöds. (TWAPPSA-70)
 • Gränsen är inte exakt- den kan vara lite högre beroende på vilken form åtgärdsområdet eller åtgärdsområdena har. 

"Hämtning av bakgrundskartan misslyckades" visas och installationen av bakgrundskartan avbryts om Åtgärdsobjektet har för stor utbredning (maxgränsen för storleken har överskridits).

Felmeddelandet kan även dyka om anropet tagit för lång tid, dvs. gränsen för time-out (se Bakgrundskartor) har överskridits.

Maxstorlek på kartbild utan koppling till åtgärdsobjekt

Det finns en maxstorlek för kartbilderna utan koppling till åtgärdsobjekt:

 • Kartbild som är upp till 125 hektar (1,25 km2 = 1 250 000 m2) rektangulär utbredning stöds.

Konflikt vid spara- "Objektet har uppdaterats på server"

Om ett Åtgärdsobjekt har redigerats både i appen och på servern (via GIS-klienten) får man följande felmeddelande när man försöker Spara och/eller Synkronisera i appen:

"Kan inte att spara. Objektet har uppdaterats på server"

Orsaken är troligen att någon redigerat och sparat samma åtgärdsobjekt i GIS-klienten efter att man hämtat och redigerat åtgärdsobjektet i appen.

Hur detta kan lösas beskrivs på sidan Sparakonflikt. 

...

Framtida förbättringar och önskemål

 • Lägg till Beskrivning i sökresultatet för åtgärdsobjekt (TWAPPSA-421)
 • Möjlighet att slå av och slå på markfuktighetskartan som bakgrund (TWAPPSA-315)
 • Markfuktighetskartan som eget kartlager i bakgrundskartan (TWAPPSA-362)
 • Skuggad Markmodell som eget kartlager i bakgrundskartan (TWAPPSA-317)
 • Fastighetsgränser som eget kartlager ovanpå Åtgärdsobjekt i kartan (TWAPPSA-422)

 ...


 


 

 • No labels