Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
DRIFTINFO

2019-08-09, kl. 08:30:

Driftstörningen som påverkat Timmerweb tidigare idag (08:15) är nu åtgärdad. Det går nu att logga in i tjänsten igen. 

GIS-KLIENT

Kommande Release GIS-klient

Nyheter, planerade driftstopp etc.

2019
Ny release 3.0.2 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (17 okt 2019)
Ny release 3.0.1 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (18 aug 2019)
Ny release 2.9.10 driftsatt, bl.a. nytt kartlager "Utförd avverkning". Se GIS-klient Nyheter 2019.
(13 juni 2019)
Ny release 2.9.9 driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2019.
(23 maj 2019)
Systemhelg 18-19 maj, vilket innebär att det kan vara driftstörningar i Timmerweb under lördag och söndag.
(15 maj 2019) 
Ny release 2.9.8 driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2019.
(14 maj 2019)
Tätare uppdateringsintervall för "Avverkningsanmälningar". Se Kartlager Skoglig Information. (3 maj 2019)
Ny release 2.9.7 driftsatt, med personliga inställningar för kartlager. Se GIS-klient Nyheter 2019.
(26 mars 2019)
Ny release 2.9.6 driftsatt, med nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2019.
(26 februari 2019)
Ny release 2.9.5 driftsatt, bl.a. är kartlagret "Avverkningsanmälningar 5-10 år" borttaget. Se GIS-klient Nyheter 2019.
(14 februari 2019)
Ändrat innehåll i kartlagret "Avverkningsanmälningar", se Kartlager Skoglig Information.
(12 februari 2019)
Leverans 7 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(25 januari 2019)
Leverans 6 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(11 januari 2019)
2018
Ny release 2.9.4 driftsatt, bl.a. förbättringar för Avverkningsanmälan till Nemus. Se GIS-klient Nyheter 2018.
(13 december 2018)
Leverans 5 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(12 december 2018)
Leverans 4 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(20 november 2018)
Ny release 2.9.3 driftsatt, med utökat stöd för hänsyn utan geometri i Avverkningsanmälan. Se GIS-klient Nyheter 2018.
(13 november 2018)

Leverans 3 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(4 november 2018)

Leverans 2 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton.
(19 oktober 2018)

Ny release 2.9.2 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Skyddsdikning.  Se GIS-klient Nyheter 2018.
(3 oktober 2018)
Ny release 2.9.1 driftsatt, bl.a. ny vägtyp Kraftledning.  Se GIS-klient Nyheter 2018.
(14 september 2018)
Ny release 2.9.0 driftsatt, innebär bl.a. byte till NEMUS för Avverkningsanmälning. Se GIS-klient Nyheter 2018.
(15 augusti 2018)
Kartlagren med skogliga grunddata (Virkesvolym, Grundyta, Medeldiameter) utökade i NV Jämtland. Se Kartlager Skogliga grunddata.
(27 mars 2018)
Ny release 2.8.5 driftsatt, bl.a. Satellitbilder från 2017. Se GIS-klient Nyheter 2018.
(1 mars 2018)
Ny release 2.8.4 driftsatt, bl.a. Kopiera åtgärdsobjekt och streckad linje för bilväg. Se GIS-klient Nyheter 2018.
(20 februari 2018)

Nytt hjälpavsnitt inlagt, Arkivera Åtgärdsobjekt.
(31 januari 2018)

Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 7 på plats.
(25 januari 2018)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 6b på plats.
(12 januari 2018)
2017
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 6a på plats. 
(19
 december 2017)
Ny release 2.8.3 driftsatt, bl.a. beräkna skogliga grunddata för ett åtgärdsobjekt. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(15 december 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 5 på plats. (24 november 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 4 på plats. (10 november 2017)
Ny release 2.8.2 driftsatt, bl.a. är Virkesavlägg omgjort till Plats. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(1 november 2017)
Tydligare text på ortnamn, i kartlagret "Övrigt, Metria Maps". Se GIS-klient Nyheter 2017.
(25 oktober 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 3 på plats. (21 september  2017)
Ny release 2.8.1 driftsatt, bl.a. stöd för spridda åtg.områden i traktdirektiv. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(15 september 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 1 och 2 på plats. (28 augusti 2017)
Ny release 2.8.0 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Platser. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(15 juni 2017)
Ny release 2.7.3 driftsatt, bl.a. nya kartlager för objektstatus. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(18 maj 2017) 
Systemhelg 20-21/5, Timmerweb är inte tillgängligt lördag 20/5 mellan kl. 09.00-17.00.
(16 maj 2017) 
Förbättringar i kartlagren med Skogliga Grunddata, se Kartlager Skogliga grunddata.
(11 april 2017) 
Ny release 2.7.2 driftsatt, bl.a. nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(11 april 2017) 
Ny release 2.7.1 driftsatt, bl.a. två nya åtgärdstyper, utökad export till Shapefiler. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(30 mars 2017) 
Ortofoton från 2016, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(17 mars
2017)
Ny release 2.7.0 driftsatt, bl.a. GPX-import, Inställning för panorering och rensning Shapefiler. Se GIS-klient Nyheter 2017.
(7 mars 2017) 
Ortofoton från 2016, leverans åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(27 februari 2017)
Ortofoton från 2016, leverans sju på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(10 februari 2017)
Ortofoton från 2016, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(20 januari 2017)
2016
Ortofoton från 2016, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(29 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(15 december 2016)

Ortofoton från 2016, leverans tre på plats. Se Uppdatering av Ortofoton.
(29 november 2016) 

Ny release 2.6.6 driftsatt, med buggrättningar. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(16 november 2016)
Ortofoton från 2016, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton
(21 oktober 2016)
Ny release 2.6.5 driftsattSe GIS-klient Nyheter 2016.
(11 oktober 2016)
Ortofoton från 2016, leverans ett på plats, över Gotland. Se Uppdatering av Ortofoton
(19 september 2016)
Ny release 2.6.4 driftsatt, med tre buggrättningarSe GIS-klient Nyheter 2016.
(13 september 2016)
Ny release 2.6.3 driftsatt, med bl.a. ny avverkningsanmälan och fyra nya vägtyper/linjetyper. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(25 augusti 2016)
Ny release 2.6.2 driftsatt, med bl.a. nytt mätverktyg för Trädhöjdsraster. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(1 juni 2016)
Ny release 2.6.0 driftsatt, bl.a. med med Markfuktighetskartan. Se GIS-klient Nyheter 2016.
(17 maj 2016)
Ny version 2.5 driftsatt (uppgradering och underhåll av systemet). Se GIS-klient Nyheter 2016.
(11 maj 2016)
Filer och Dokument rensas vid driftstoppet i Timmerweb tisdag 10/5. Ladda hem dem innan om de ska sparas.
(7 maj 2016)
Ny release 1.9.7 driftsatt, med Satellitbilder från 2015. Se Kartlager Satellitbilder.
(25 februari 2016)
Identifiera höjdkurvor fungerar nu i alla skalintervaller, se GIS-KLIENT FAQ
(28
januari 2016)
Kartlagret med Fornlämningar uppdateras nu oftare, se Kartlager Natur och Kultur.
(27 januari 2016)
2015
Trädhöjdsraster 5m har nu teckenförklaring. Se Kartlager Skogliga grunddata.
(
25 november 2015)
Systemunderhåll genomförs lördag-söndag 21-22/11. Kan medföra kortare störningar. Se även http://metria.se/Vara-erbjudanden/Driftinformation/.
(20
november 2015)
Ny release 1.9.6 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015.
(12 november 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata är nu utökade och uppdaterade, se Kartlager Skogliga grunddata.
(23 oktober 2015)

Tillfälligt fel på I-verktyget i GIS-klienten. Orsaken är en uppdatering av ett kartlager som gick fel 14/10. Rättning sker mellan 10.00-11.00 fredag 16/10.
(15 oktober 2015)

Ny release 1.9.5 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015.
(4 september 2015)
Fler hjälpsidor under GIS-KLIENT FUNKTIONER skapade. En del är dock ej kompletta än...
(20 augusti 2015) 
Ny release 1.9.4 med förbättringar och utökningar driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015.
(26 maj 2015)
För kartlagren med Skogliga Grunddata finns nu teckenförklaringar, se Kartlager Skogliga grunddata.
(22 maj 2015)
Ny release 1.9.3 med skogliga grunddata driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015.
(29 april 2015)
Ny release 1.9.2 med nya satellitbilder från 2014 driftsatt. Se Kartlager Satellitbilder.
(8 april 2015)

Kartlagren med företeelser ur NVDB i Timmerweb utökade till hela Sverige, se Kartlager NVDB.
(11 mars 2015) 

Ny release 1.9.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2015.
(24 februari 2015)
Kartlagret med Avverkningsanmälningar visar nu anmälningar som är högst fem år gamla, se Kartlager Skoglig Information.
(3
februari 2015)

Ändrade symboler för Hänsynslager införs 21 januari 2015, se vidare Kartlager Natur och Kultur.
(8 januari 2015)

2014
Ny release 1.8.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(27 november 2014)
Ny release 1.8.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(19 november 2014)
Ny release 1.8.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(13 november 2014)
Ny release 1.7.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014.
(23 oktober 2014)
Ny release 1.6.4 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014
(15 sept 2014)

Över enstaka områden i södra Sverige är det problem med kartutskrifter till PDF och att skapa traktdirektiv.
--> Tills vidare kan man släcka kartlagret ÖSI-kartor (under Skoglig information) innan utskrift och skapa traktdirektiv… (upptäcktes i maj-2014)

Utbredningsområdet för kartlagret Skuggad markmodell är utökat och omfattar nu nästan hela Sverige. Utbredningen är i stort sett densamma som täckningen för "Klart i lager" för Laserdata (dvs. Lantmäteriets nya Nationella höjdmodell, se vidare på http://www.geolex.lm.se/).
(26 juni 2014) 

Ny release 1.6.3 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014
(12 juni 2014)
Kartlagret med Ortofoton s/v (svartvita) är nu lite ljusare än tidigare, pga. av en korrigering i Metria Maps.
(22 maj 2014) 
Automatisk rensning av filer/länkar i Timmerweb infört v15. 
Rensningen körs en gång varje dygn (kväll eller natt).
Filer/länkar som är äldre än två veckor (14 dagar) raderas från fliken Dokument.
(7 april 2014)

Kända fel

Kända fel listas på sidan GIS-KLIENT FAQ.

Övrigt

"Rensa alla"-knapp finns nu i fliken med Dokument. Se vidare i GIS-klient Nyheter 2013.

Importerade shapefiler äldre än två timmar rensas bort varje timme. (20 december 2012)

APP för iPad

Kommande Release APP

Nyhetermeddelanden etc.

2019
Ny version 1.7.1 publicerad i App Store, Se APP Nyheter 2019. (12 Sep 2019)
Ny version 1.7.0 publicerad i App Store, med förbättrad hantering av bakgrundskartor. Se APP Nyheter 2019.
(11 juni 2019)
2018
Ny version av Servertjänster 2.9.4, buggrättning för Åtgärdsobjekt som har en ifylld Objektinstruktion, Se APP Nyheter 2018.
(13 december 2018)
Ny version 1.6.2 publicerad i App Store, med ett par förbättringar. Se APP Nyheter 2018.
(26 oktober 2018)
Ny version 1.6.1 publicerad i App Store, med ett par förbättringar. Se APP Nyheter 2018.
(20 juni 2018)
Ny version 1.6.0 publicerad i App Store, bl.a. med nya mätverktyg och streckad linje för bilväg. Se APP Nyheter 2018.
(23 mars 2018)
Ny version av Servertjänster 2.8.5, buggrättning identifiera fastigheter. Se APP Nyheter 2018.
(1 mars 2018)
Ny version 1.5.8 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2018.
(8 februari 2018)
Ny version 1.5.7 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2018.
(31 januari 2018)
2017
Ny version 1.5.6 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(19 december 2017) 
Ny version av Servertjänster 2.8.3, förlängd time-out för bakgrundskartor, se APP Nyheter 2017.
(14 december 2017) 
Ny version 1.5.5 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(22 november 2017) 
Ny version av Servertjänster 2.8.1, buggrättning bakgrundskartor, se APP Nyheter 2017.
(15 september 2017) 
Ny version 1.5.4 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(19 juni 2017)
Ny version 1.5.3 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(19 maj 2017) 
Ny version av Servertjänster 2.7.3, förbättrade bakgrundskartor, se APP Nyheter 2017.
(18 maj 2017

Ny version 1.5.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2017.
(22 mars 2017) 

2016

Ny version av Servertjänster 2.6.7, buggen för Avvikande Åtgärdsytor är nu fixad, se APP Nyheter 2016.
(20 december 2016) 

Ny version 1.5.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(23 november 2016)
Ny version 1.5.0 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(10 oktober 2016)
Ny version av Servertjänster 2.6.3, se APP Nyheter 2016.
(25 augusti 2016)
Ny version 1.4.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2016.
(17 juni 2016)
2015
Ny version 1.4.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2015.
(2 december 2015)
Ny version av Servertjänster 2.3.3, se APP Nyheter 2015
(12 november 2015)
Ny version 1.4.0 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2015.
(22 september 2015)
Ny version av Servertjänster 2.3.1, se APP Nyheter 2015
(4 juni 2015)
2014

Ny version 1.3.3 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(17 december 2014)

Ny version 1.3.2 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(11 augusti 2014)

Ny version 1.3.1 publicerad i App Store. Se APP Nyheter 2014.
(24 juni 2014) 
Ny version av Servertjänster 2.2.2, se APP Nyheter 2014.
(15 maj 2014)
Ny version 1.3.0 publicerad i App Store, se APP Nyheter 2014.
(18 mars 2014)

Ny version av Servertjänster 2.2.1, se APP Nyheter 2014.
(28 februari 2014)

Ny version 1.2.0 publicerad i App Store, se APP Nyheter 2014.
(6 februari 2014)

Kända fel 

Kända fel listas på sidan APP FAQ.


  • No labels