Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2017-11-01, release 2.8.2

Virkesavlägg utgår som eget underobjekt (objekttyp), och är istället ny typ av Plats:

 • Ny schemaversion 3 av XML-schema.
 • För metoderna GET och PUT behövs header resp. content-type tillsammans med schemaversion v3.
 • I anropet "Hämta shapefiler för ett Åtgärdsobjekt" utgår Virkesavlägg som egen Shapefil, ingår istället i Shapefilen med Platser.

Hämta kartbilder:

 • Ny parameter allObjectTypes som styr objekttyper i DETALJKARTAN.
 • Ny felhantering för fallet när Skördarkartan överskrider maxstorlek.

Buggrättning: Detaljkartans utbredning i Översiktskartan stämmer inte vid resolution=medium

VIKTIGT OM FÖREGÅENDE VERSIONER AV XML-SCHEMAT

De föregående schemaversionerna 1 och 2 i REST-API Integration stöds tom. december-2017 februari-2018 (ändrat 22/1-18), för "bakåtkompabilitet":

 • 1 = den ursprungliga som kan anropas utan att ange schemaversion
 • 2 = där objekttypen Platser tillkom; i release 2.8.0 (se nedan); schemaversion v2 anges

Se till att era system är omstyrda, och bara anropar schemaversion 3, i god tid innan 1 mars-2018.

2017-06-15, release 2.8.0

Platser som ny objekttyp, tre nya punktobjekt:

 • Kojplats
 • Avlastningsplats
 • Överfart bäck

Versionshantering av XML-schemat som nyttjas vid REST-anropen är nu införd:

 • Schemaversion v2 av XML-schemat innehåller den nya objekttyp "Platser". 
 • Schemaversion v1 av XML-schemat innehåller inte den nya objekttypen.

Platser (ny objekttyp) i kartbilder för traktdirektiv och objektinstruktioner:

 • Detaljkarta
 • Skördarkarta

Nytt datumfält "Objektstatus senast uppdaterad":

 • Inlagt i v1 och v2 av XML-schema; "senastAndradObjektstatus".

2017-03-31, release 2.7.1

Nya åtgärdstyper:

 • Dikning och Vägbyggnad nya åtgärdstyper.

Förbättrad felhantering av ogiltiga geometrier (inlagt nov-2017):

 • För ytor med konturer som korsar sig själva ("knutar"), felaktiga hål etc. i XML.
 • Dessa kan inte sparas längre, REST-anropet PUT returnerar "HTTP/1.1 400 Bad Request" och ett felmeddelande.

Nyheter, anopet "Hämta shapefiler för ett Åtgärdsobjekt":

...

 

 • No labels