Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2016-11-16, release 2.6.6

Nyheter, utökningar i överföringsformatet för GET och PUT (XML-schemat):

  • "ArealHektar" nytt fält för objekttyper med ytor (åtgärdsområden, hänsynsområden, avvikande åtgärdsytor) i XML-schemat
  • "LangdMeter" nytt fält för objekttyper med linjer (vägar, textlinjer) i XML-schemat

2016-08-25, release 2.6.3

Nyheter:

  • Uppdaterat xml-schema för REST-API med fyra nya vägtyper (Bäck, Dike, Stig/led, Vinterväg)

2016-06-28, release 2.6.2-HOTFIX

Buggrättning:

  • Typen UTTRANSP ("Uttransportväg/basväg") saknas i returnerad XML från anropet "Hämta ArcXML för eAvverka" (eavverka.axl).

2016-06-01, release 2.6.2

Nyheter:

  • Skuggad Markmodell kan ingå i kartbilder vid anropet "Hämta Kartbilder för ett Åtgärdsobjekt". Ny parameter införd.

2016-05-17, release 2.6.0

Nyheter:

  • Markfuktighetskartan kan ingå i kartbilder vid anropet "Hämta Kartbilder för ett Åtgärdsobjekt". Ny parameter införd.

2016-05-10, version 2.5.1

Nyheter:

  • Underhåll och uppgradering av systemets webbserver, plattform, serverprogram etc.
  • Ändrad syntax för anropet Hämta Översiktskarta för flera Åtgärdsobjekt; "overview" istället för "overview_map.jpg".

...

 

  • No labels