Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2015-11-12, release 1.9.6

Utökning av egenskaper i Åtgärdsobjekt STEG 1:

 • Utökning med fastighet och markägare för Åtgärdsobjekt vid REST-anrop, XML-schema utökat.

2015-05-26, release 1.9.4

Förbättringar och utökningar

 • Högre upplösning på kartbilder till traktdirektiv (förbättring av befintligt serveranrop):
  • DETALJKARTA med medelhög upplösning (dpi) och fler pixlar 
  • ÖVERSIKTSKARTA med medelhög upplösning (dpi) och fler pixlar 
 • Hämta åtgärdsområden som shapefil, nytt serveranrop
 • Anropet eavverka utökat med hänsynslinje Uttransportväg/basväg (till avverkningsanmälan)

2015-03-26, release 1.9.1

Buggrättning (problem som uppstod i förra releasen)

 • Innehållsfattig bakgrundskarta i översiktskartan från Integrations-API i skala 1:100 000

2015-02-24, release 1.9.0

Uppgradering av systemets plattform (databas och kartserver), inkl. migrering av data.

Buggrättning

 • Dubbletter med höjdkurvor, text, vägar mm. i kartbilder för översiktskarta vid 1:100000. 

...

 

 • No labels