Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2014-11-19, release 1.8.1

Komplettering för eAvverka version 6:

 • Ändrade koder för Hänsynstyper i XML-schema som stödjer eAvverka version 6 (TIMMER-1524)
 • Korrigering för anropen "Läsa (GET)" och "Skriva/Skapa (PUT)" för Åtgärdsobjekt med objekttypen Hänsynsområden (egenskapen HänsynsTyp).

Ny funktion/förbättring för REST-anropen:

 • Felmeddelanden för statuskoden="HTTP/1.1 400 Bad Request" är nu implementerade.
 • Ett felmeddelande skickas med som Response body i "klartext" (json-format). Exempel finns i uppdaterad beskrivning som är utskickad.

2014-11-13, release 1.8.0

Anpassning för eAvverka version 6:

 • Ändrade koder för Hänsynstyper i XML-schema som stödjer eAvverka version 6 (TIMMER-1524)

Påverkar även anropet "Hämta ArcXML för Eavverka" (Hänsynsområden, egenskapen hansynsTyp):

Uppdaterat XML-schema för verksamhetsobjekt är utskickat till berörda.

Befintliga Hänsynsområden som berörts vid driftsättningen (ändringar i databasen):

 • Hänsynsområden med gammal/borttagen kod byts typen antingen till ny (konverteras);För resterande med gammal/borttagen kod har hela hänsynsområdet bort.
  1. Alla koder HANSYN_BIOTOP_KOLBOTTEN byts till ny kod HANSYN_BIOTOP_KOLNINGSANL
  2. Alla koder som hör till HANSYN_IMP_* ändras till koden HANSYN_ZON_IMPEDIMENT.

MER info finns på Skogsstyrelsens hemsida:

http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/Schemaversion-6/ resp. http://www.skogsstyrelsen.se/Gemensamt/eAvverka/Kodning-av-kartobjekt/

2014-10-21release 1.7.0 och 1.7.1

Nya funktioner och förbättringar:

 • Hantera Hänsynsområden, utökning av XML-schema (TIMMER-1281)
 • Kontroll av texternas längd och placering för Informationspunkter (TIMMER-1404)
 • Kontroll av texternas längd och placering för Textlinjer (TIMMER-1404)

Detaljer:

 • Egenskap/attribut; Etikett (sträng)
 • Egenskap/attribut; Hänsynstyp (sträng), enligt Skogsstyrelsens koder
 • Gäller för anropet Läsa (GET)
 • Gäller för anropet Skriva/Skapa (PUT)
 • Gäller för anropet Radera (DELETE)

2014-06-12release 1.6.3

Buggrättning

 • Bad Request för PUT och nytt åtgärdsobjekt vid anrop till servertjänst (TIMMER-1355)

2014-02-12, release 1.6.1

Nya funktioner och förbättringar

 • Uppdatera Åtgärdsobjekt (utökning av PUT) via anrop till servertjänst (TIMMER-1078)

...

 

 • No labels