Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Samtliga funktioner och metoder som finns i Timmerwebs REST-API för Integration beskrivs i separat dokument.

Dokumentet "Integrations-API beskrivning" tillhandahålls till befintliga kunder t.v. på projektytan för Timmerwebs Förvaltningsforum.

Kontakta vår GIS-support (se startsidan) om du behöver åtkomst till beskrivningen.

...

VIKTIGT OM FÖREGÅENDE VERSIONER AV XML-SCHEMAT

De föregående schemaversionerna 1 och 2 i REST-API Integration stöds tom. december-2017 februari-2018 (ändrat 22/1-18), för "bakåtkompabilitet":

  • 1 = den ursprungliga som kan anropas utan att ange schemaversion
  • 2 = där objekttypen Platser tillkom; i release 2.8.0 (se nedan); schemaversion v2 anges

Se till att era system är omstyrda, och bara anropar schemaversion 3, i god tid innan 1 mars-2018.

...


 

  • No labels