Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ordförklaringar för Timmerweb

BegreppFörklaring
KartlagerAvgränsad informationsmängd i kartan med likartade egenskaper, t.ex. markytor, vägar, fornminnen och naturreservat.
ObjekttypKallas även underobjekt i systemet. Exempel är avvikande åtgärdsytor, platser, hänsynsområden och vägar.
ShapefilFilformat för geografiska data (geometri med attribut). Vanligt för export och import. Etablerad de facto standard framtagen av företaget ESRI.
Åtgärdsobjektse separat sida "Verksamhetsobjekt".


  • No labels