Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Gruppen Åtgärdsobjekt

Kartlager

Symbol
Skalnivå
Åtgärdsområden, NAMNsvart text upp till 1:20 500
Åtgärdsområden, ETIKETTsvart text  upp till 1:20 500
Informationspunkterlila punkt, svart textupp till 1:25 000
Nödkoordinaterrött plusteckenupp till 1:55 000
Platseren ikon per platstypupp till 1:25 000
Textlinjerlila linje, punkt och textupp till 1:25 000
Vägar (linjeobjekt)en färg per vägtyp,
se symboler till höger
upp till 1:25 000
Avvikande åtgärdsytorstreckad ljusgrön kontur
svart text 
upp till 1:22 500
Hänsynsområdenljusröd kontur
svart text  
upp till 1:22 500
Åtgärdsområden, ytoren färg per åtgärdstyp,
se symboler till höger
upp till 1:280 000

Åtgärdsområden, per åtgärd (åtgärdstyp)

Kartlager

Symbol
Skalnivå
Åtgärdsområden,
ETT LAGER PER ÅTGÄRDSTYP

(se symboler ovan till höger)

upp till 1:280 000

Åtgärdsområden, per objektstatus

Kartlager

Symbol
Skalnivå
Åtgärdsområden, Preliminärsvartupp till 1:280 000
Åtgärdsområden, Definitivsvartupp till 1:280 000
Åtgärdsområden, Utfördsvartupp till 1:280 000
Åtgärdsområden, Vilandesvartupp till 1:280 000

Arkiverade Åtgärdsobjekt

Kartlager

Symbol
Skalnivå

Arkiverade Åtgärdsobjekt

enbart status=Arkiverad 

(se resp. objekttyp ovan)(se resp. objekttyp ovan)

Teckenförklaring

Åtgärdsområden (fr.o.m. release 2.7.1), symboler per Åtgärdstyp
1:500 - 1:82501:8250 - 1:180 0001:180 000-1:280 000
 
Vägar och linjeobjekt (fr.o.m. release 2.8.4), per vägtyp 
1:500 - 1:82501:8250 - 1:12 7501:12 750 - 1:25 000
Platser (fr.o.m. release 2.8.2), per platstyp
1:500 - 1:25 000

 

  • No labels