Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2017-12-15, release 2.8.3

Ny funktionalitet:

Förbättringar:

 • Ändra anrop till UUID i FastighetSök.
 • Snabbare beräkningar för uträkning av trädhöjder.

2017-11-01, release 2.8.2

Virkesavlägg försvinner, är ny typ av Plats:

Beräkna både Virkesvolym och Trädhöjd för ett inritat område:

Förbättringar:

2017-10-25, kartlager från Metria Maps

Tydligare text på ortnamn med ortofoto som bakgrund: 

2017-09-15, release 2.8.1

Förbättringar:

Buggrättning:

 • Import av stora Shapefiler misslyckas ibland pga. av filer och sökvägar som blir låsta

Övrigt (inlagt i efterhand; 30 jan-2018):

 • Maxgräns och felmeddelande vid för stora högupplösta georefererade kartbilder (Skapa georefererad kartbild, bildtyp=Högupplöst)

2017-06-15, release 2.8.0

Platser som ny objekttyp, tre nya punktobjekt:

 • Kojplats
 • Avlastningsplats
 • Överfart bäck

Nytt datumfält som visar när objektstatus uppdaterades senast:

 • Objektstatus senast uppdaterad, visas i klientens snabbrapport.

Buggrättning:

 • Kartlagren med objektstatus följer inte med vid utskrift till PDF

2017-05-18, release 2.7.3

Kartlager med Åtgärdsområden:

 • Åtgärdsområden uppdelade i separata kartlager per objektstatus. Se gis-klient-2.7.3.png.
 • Gruppen med åtgärdsområden uppdelade per åtgärd flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"
 • Gruppen/kartlagret med Arkiverade Åtgärdsobjekt flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"

2017-04-11, release 2.7.2

Nytt kartlager med satellitbilder:

Ny färgskala för kartlagren med Skogliga grunddata (från Skogsstyrelsen):

 • Virkesvolym, Grundyta och Medeldiameter

Förbättringar i kartlagret "Övrigt, Metria Maps", för kartskalor 1:50 000 och 1:100 000:

 • nu visas Lantmäteriets Terrängkarta som bakgrund i skala 1:50 000
 • nu visas Lantmäteriets Vägkartan som bakgrund i skala 1:100 000
 • Detta berör klientkartan, utskrifter etc.

2017-03-31, release 2.7.1

Export till Shapefil:

Rita, redigera och spara objekttyper:

 • Förbättrad felhantering av ogiltiga geometrier (konturer som korsar sig själva/"knutar", felaktiga hål etc. kan inte sparas längre)
 • Spara avbryts och felmeddelande visas om nån yta i Åtgärdsobjektet är ogiltig.
 • se vidare i Nyheter-release-2_7_1_felhantering-geometri.pdf

Nya åtgärdstyper:

Nytt kartlager, endast som uppdrag för en kund tills vidare:

 • Kartlager med Skogsmaskindata från skördare och markberedare

Buggrättningar:

 • Manuell skala med mellanslag fungerar inte vid utskrift till PDF
 • Svartvita ortofoton blir bleka vid utskrift till PDF och ZIP
 • Skuggad Markmodell blir blek vid utskrift till PDF och ZIP

Övrigt:

 • Värdet för webbsessionens timeout är utökat (från 60min till 240min).

2017-03-06, release 2.7.0

Stänga av och slå på panorering när man ritar nya kartobjekt, mäter och identifierar.

GPX-import (waypoints, tracks, routes):

Färgbyte vägtyper:

Buggrättningar:

 • Felaktig radbrytning i resultatfönstret för beräkna Virkesvolym och Trädhöjd i Internet Explorer
 • Fältet beskrivning saknar data vid export till shapefil
 • Kolumner SAKNAS vid Identifiera för kartlagren Biotopskydd och Naturvårdsavtal
 • Manuell inmatning av skala för utskrift till PDF fungerar inte

Dessutom är Automatisk rensning av importerade shapefiler (se Importera Shapefiler) uppstartat igen.

...

 

 • No labels