Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2016-11-16, release 2.6.6

Enbart utökningar i REST-API: se REST-API Nyheter 2016

(inga nyheter i GIS-klienten)

2016-10-11, release 2.6.5

Buggrättning:

 • Skriptfel vid start av klienten från .NET webbrowser-kontroll (TIMMER-2265)

2016-09-13, release 2.6.4

Buggrättning:

 • Separata lager med åtgärdstyper fungerar inte i utskrifter och georefererad kartbild (TIMMER-2240)

2016-08-25, release 2.6.3

Nya vägtyper (linjetyper):

 • Bäck  
 • Dike 
 • Stig/led 
 • Vinterväg 

Exempel: se Nyheter-release-2_6_3.pdf, samt på sidan Kartlager Verksamhetsobjekt

Förbättringar, befintliga vägtyper:

 • Ändra färg för Dikesrensning 
 • Ändra färg för Skyddsdike
 • Tydligare symbol för Uttransportväg/basväg

Förbättringar, klient-API:

 • Filtrering som tillval för anropet Markera fastighet i kartan vid anrop med parametrar

Förbättring, kartlager:

 • Förläng timeout för alla kartlager till 6000 ms. Löser felrapporter om "Rosa kartbilder".

2016-06-01, release 2.6.2

Mätverktyg för snabbanalys av Trädhöjder inom inritat område, inkl. Metadata med skanningsår och säsong:

Metadata för Virkesvolym med skanningsår och säsong:

Förbättringar:

Buggrättningar:

 • Resultatfönstret för mätverktygen dyker upp igen när man zoomar.
 • Rapport från Sökresultat för fastigheter ger tom webbsida.
 • Fastighetsområde som saknar block-enhet går inte att markera i kartan.

2016-05-17, release 2.6.0

Nya kartlager:

Buggrättning:

 • Felhantering av saknade åtgärdsobjekt har fallit bort i API-anropet Visa översikt i kartan

2016-05-10, version 2.5.1

Underhåll och uppgradering av systemets webbserver, plattform, serverprogram etc.

2016-02-25, release 1.9.7

Kartlager:

 • Satellitbilder från 2015 nytt kartlager inlagt i gruppen Baslager. Se Kartlager Satellitbilder.
 • Satellitbilder från 2012 borttagna från gruppen Baslager.

 

...

 

 • No labels