Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2015-11-12, release 1.9.6

Utökning av egenskaper i Åtgärdsobjekt STEG 1:

2015-09-04, release 1.9.5

Nya funktioner:

Visar totalvolym resp. medelvolym för inritat område. Beräkning sker mot lagret Virkesvolym, under Skogliga grunddata. Är placerat bredvid verktyget för längdmätning, se vidare på sidan Kartverktyg.

2015-05-26, release 1.9.4

Nya funktioner och förbättringar:

Nya kartlager, Skogliga grunddata:

Utökningar i Integrations-API, klientanrop:

  • Markera fastighet i kartan via Integrations-API, nytt klientanrop

Buggrättningar:

BILDSPEL, alla nyheter: Nyheter-GIS-klient 1.9.4-integration (pdf)

2015-04-29, release 1.9.3

Nya kartlager, Natur och Kultur:

  • Naturreservat tillgängligt som separat kartlager
  • Vattenskyddsområden som nytt kartlager

Nya kartlager, Skogliga grunddata (från Skogsstyrelsen):

  • Virkesvolym från skogliga grunddata 
  • Grundyta från skogliga grunddata 
  • Medeldiameter från skogliga grunddata 

Kartlagren från Skogsstyrelsen finns i en ny grupp "Skogliga grunddata", ovanför Skuggad markmodell.

2015-04-08, release 1.9.2

Kartlager:

  • Satellitbilder från 2014 nytt kartlager inlagt i gruppen Baslager
  • Satellitbilder från 2011 borttaget från gruppen Baslager

2015-03-26, release 1.9.1

En buggrättning:

2015-02-24, release 1.9.0

Uppgradering av systemets plattform (databas och kartserver), inkl. migrering av data.

En buggrättning:

  • Dubbletter med höjdkurvor, text, vägar mm. i 1:15000, 1:50000 och 1:100000 vid utskrifter PDF och georef. kartbilder

...

 

  • No labels