Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2014-11-27, release 1.8.2

Buggrättning: Dialogrutan för Import av shape visas inte (TIMMER-1564)

2014-11-13, release 1.8.1

Se REST-API Nyheter 2014.

2014-11-13, release 1.8.0

Anpassning för eAvverka version 6:

 • Stöd för ny version av eAvverka, schemaversion 6 (TIMMER-1429)
 • Ändrade konstanter för Hänsynstyper som stödjer eAvverka version 6 (TIMMER-1473)

Befintliga Hänsynsområden som berörts vid driftsättningen (ändringar i databasen):

 • Hänsynsområden med gammal/borttagen Hänsynstyp byts typen till ny kod (konverteras);
  1. "- Kolbotten/tjärdal" byts till ny kod "- Kolningsanläggning/tjärdal"
  2. Alla koder som hör till "Hänsyn, skogliga impediment -" ändras till ny kod "Hänsyn, skydds- och kantzoner - skogligt impediment".
 • För resterande med gammal/borttagen Hänsynstyp har hela hänsynsområdet tagits bort.

MER info om ändrade Hänsynstyper mm. finns på Skogsstyrelsens hemsida:

Förbättring, redigering och filtrering:

Förbättring, redigering och kartlager:

 • Flytta kartlagren med text för Åtgärdsobjekt ovanför alla lager med ytor, linjer och punkter (TIMMER-1117)
 • Panorera samtidigt som man ritar in linjer eller ytor samt för mätverktygen (TIMMER-1284)
  --> se till att ha en bra och stadig mus, annars kan "kartan fara åt alla håll"… Klick=brytpunkt. "Klickdra"=panorering.
 • Skapa Hänsynsområde från linjeobjekt genom buffring (TIMMER-1300)
  --> se exempel i bildspel; Nyheter-Timmerweb-GIS-klient-1_8_0-int-Hansynsomr-genom-buffring.pdf

Buggrättningar, Rapport:

 • Nödkoordinater redovisas fel vid flera åtgärdsobjekt i snabbrapport (TIMMER-1146)

Buggrättningar, S-PLAN (endast skogsägarföreningar):

 • Identifiera planytor från Skogsägarplan fungerar inte när ortofoto är tänt (TIMMER-1478)
 • Anpassningen av Identifiera för planytor från Skogsägarplan fungerar endast i vissa fall (TIMMER-1485)

BILDSPEL:

2014-10-21, release 1.7.1

Nya funktioner, förbättringar:

 • Kommandona för Avverkningsanmälan åtkomliga för vissa Integrationskunder (TIMMER-1436)
 • Kontroll av texternas längd och placering för Informationspunkter (TIMMER-1404)
 • Kontroll av texternas längd och placering för Textlinjer (TIMMER-1404)
 • Återanvänd resultatfönstret efter Identifiera (TIMMER-736)
 • Öka storleken på resultatfönstret efter Identifiera (TIMMER-601)

Förbättringar, S-PLAN (endast skogsägarföreningar):

 • Arealvärde med en decimal vid identifiering av planytor från S-PLAN (TIMMER-1405)
 • Dölj sex kolumner vid identifiering av planytor från S-PLAN (TIMMER-1406)

Buggrättningar

 • Kartan zoomas ut till hela utbredningen om man tänder och släcker ett kartlager för snabbt (TIMMER-1420)
 • Klienten hänger i IE9 när man klickar med Infoknappen 10-15ggr (TIMMER-930)

BILDSPEL, Kontroll av texter: 

2014-06-12, release 1.6.3

Nya funktioner, förbättringar:

 • Bredare linjesymboler för Åtgärdsobjektets vägar/linjeobjekt i lägre skalor (TIMMER-1289)
 • Bredare symboler för avvikande åtgärdsytor i lägre skalor (TIMMER-1299)
 • Tre kartlager med Särskilt Värdefulla Vatten (TIMMER-1190)
  1.  Värdefulla vatten från Fiskeriverket 
  2. Värdefulla vatten/älvar från Naturvårdsverket
  3. Värdefulla vatten/vattenytor från Naturvårdsverket

BILDSPEL:

2014-03-12, release 1.6.2

Nya funktioner, förbättringar:

 • Nytt kartlager; Året-runt-marker för Renbetesland från Länsstyrelsen i Z-län, se även Kartlager Natur och Kultur (TIMMER-1191)
 • Nytt kartlager; Stormbilder för Norrskog från 2013, två områden över Västernorrlands län (TIMMER-1211)

2014-02-12, release 1.6.1

Nya funktioner, förbättringar 
Nytt kartlager; Våtmarksinventeringen från Naturvårdsverket (se även Kartlager Natur och Kultur)TIMMER-959
Nytt kartlager; Riksintresse Rennäring från Länsstyrelserna (se även Kartlager Natur och Kultur)TIMMER-960
Nytt kartlager; Satellitbilder SPOT 2013 i gruppen BaslagerTIMMER-1177
Buggrättningar 
Musmarkören vid panorera är ett plustecken, skall vara dubbelpilarTIMMER-1171
Musmarkören för markera geometri är en dubbelpil, skall vara en handTIMMER-1175
Det går inte att radera brytpunkter vid redigering i IE9TIMMER-1176
Hål ger felaktig areal och blir ogiltigaTIMMER-1196
Rita polygon gör hela kartbilden blå iblandTIMMER-1198

...

 

 • No labels