Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2013-12-17, release 1.6.0

Nya funktioner och förbättringar 
Skapa åtgärdsområde från väglinje genom buffring, ny knappTIMMER-744
Uppgift med Åtgärdsobjektets totala Areal i attributformuläret TIMMER-163
Uppgradering till OpenLayers 2.13 i gis-klienten, för zoomning mm.TIMMER-1147
Visa ExternId i kartan vid översikt med Åtgärdsobjekt, vid anrop från integrerat systemTIMMER-791

Bildspel: 

...

2013-11-19, release 1.5.5

Nya funktioner och förbättringar 
Etiketter på åtgärdsområden i kartan, nytt kartlagerTIMMER-773
Komprimera gruppen med vägar NVDB vid uppstartTIMMER-1084
Rensa alla-knapp i fliken med DokumentTIMMER-828
Visa alla sökträffar för en fastighet direkt i kartan (för fullständig fast.bet)TIMMER-776
Uökad felhantering av nya åtgärdsobjekt som är ogiltiga vid anrop till servertjänstTIMMER-1030
Öka värdet på maxstorlek för shapeimport till 2816 KbTIMMER-1063
Buggrättning 
Tända/släcka kartlager fungerar EJ i Internet Explorer 9TIMMER-627

Bidspel:

2013-08-20, release 1.5.4

Nya funktioner och förbättringar 
Ange och panorera till koordinat, ny sökfunktionTIMMER-180
Visa utskriftsområde på skärm, innan skapa PDFTIMMER-826
Kartlager med Skuggad Markmodell (från Lantmäteriets laserskanning), 
OBS! EJ heltäckande, enbart i DEMO–syfte ,täcker delar av Norrland.
TIMMER-957
Hämta Översiktskarta för flera Åtgärdsobjekt, via anrop till servertjänst (från integrerat system)TIMMER-982

...

  • No labels