Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL

Framtida förbättringar och önskemål

Hantering av spridda åtgärdsområden och objekttyper i kartbilder för traktdirektiv/objektinstruktioner (via REST-API).

 • Detaljkarta
 • Skördarkarta

Övrigt:

 • Snappa mot fastighetsgränser för åtgärdsområden (TIMMER-2400)
 • Kraftledning som nytt linjeobjekt (TIMMER-2848)

Kända fel och begränsningar i GIS-klienten

Vi gör vårt bästa för att fixa nedanstående fel så snart vi kan, när orsaken är hittad... Kika gärna på sidan Kommande Release GIS-klient.

Identifiera Höjdkurvor 

Höjdvärden för höjdkurvor från Ekonomiska kartan saknas, det är en brist i Lantmäteriets kartlager med höjdkurvor:

 • Zooma ut till 1:15 000 eller mer för att få fram höjdvärden (då är det höjdkurvorna från Terrängkartan/Vägkartan som identifieras).

Övriga kända fel

 • Inskriven text för textlinjer sparas EJ ibland (TIMMER-762). Har uppstått för enstaka användare.

Kartlager från S-PLAN (systemet Skogsägarplan)

Det finns ett par kända fel när man använder Info-verktyget (felet finns i karttjänsten från systemet Skogsägarplan):

 • Identifiera planytor från lagret med Åtgärder fungerar inte när man klickar i planytan. (TIMMER-1600)
 • Identifiera planytor i lagren med Målklasser fungerar inte för Naturvård. (TIMMER-2063)

WORKAROUND: Klicka på planytans kontur istället.

"Kartbilden hoppar iväg"

En del användare har felanmält "Kartbilden står inte stilla", "Hoppande kartbild" etc. 

 --> Detta är inget fel, utan är beror på den nya funktionen "Panorera samtidigt som man ritar ny geometri" som infördes under november-2014 (se GIS-klient Nyheter 2014).

OBS! Från mars 2017 går det att stänga av Panorera samtidigt som man ritar ny geometri, mäter eller identifierar, se GIS-klient Nyheter 2017.

Det är viktigt att använda musklick på rätt sätt när man ritar ny geometri, om panorering är på:

 • Så länge man klickar med musen (dvs. trycker ner och släpper upp musknappen) utan att flytta den så tolkas det som en ny brytpunkt.
 • Om man däremot "klickdrar", dvs. trycker ner musknappen, håller den nertryckt, flyttar musen (det räcker med en minimal flyttning) och sedan släpper upp musknappen så blir det en panorering av kartan.

Rosa kartbilder

I sällsynta fall kan rosa kartbilder dyka upp i kartan:

 • Det är bl.a. när en karttjänst inte returnerar en bild utan någonting annat; t.ex. ett felmeddelande, får timeout från underliggande databas eller ger ett webbrelaterat fel (HTTP-status som inte är OK).
 • Långsam eller hårt belastad nätförbindelse kan också vara orsaken till rosa kartbilder.
 • Väntetiden (timeout) för alla kartlager är förlängd till 6 sekunder sedan aug-2016, se GIS-klient Nyheter 2016, så felet bör uppstå väldigt sällan numera.
 • Oftast försvinner den rosa kartbilden om man uppdaterar kartan, t.ex. genom att zooma eller panorera.

...

Kartlagret med sankmarker (i gruppen Markytor från Metria Maps)

I skalområdet för Fastighetskartan finns bara ett utseende på sankmark vilket är det som syns i teckenförklaringen.

Sankmarken ritas ut med halvgenomskinlig färg. Därför ser det ut som att det är två olika färger beroende på vilken yta den träffas under. I ena fallet ritas sankmarken på skogsmark och andra fallet på öppenmark och får då olika färger.

 

 • No labels