Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filer

De typer av filer som förekommer är:

  • Kartutskrift (PDF)
  • Kartutskrift (ZIP)
  • Shape-export (ZIP)

Fliken Dokument

Fliken Dokument innehåller länkar till filerna av typen ovan.

Filerna är att betrakta som temporära.

Filerna ligger kvar i högst 14 dagar, därefter raderas de och länkarna till dem.

Ladda hem fil: klicka på högerpilen (BLÅ)

Ta bort en fil från listan: klicka på krysset (RÖTT)

Automatisk rensning varje dag

Automatisk rensning sker en gång varje dygn (kväll eller natt).

Då raderas filer som är äldre än två veckor (14 dagar) från listan.

  • No labels