Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataDRIFTINFO

2019-08-09, kl. 08:30:

Driftstörningen som påverkat Timmerweb tidigare idag (08:15) är nu åtgärdad. Det går nu att logga in i tjänsten igen. 

Aktuellt för GIS-KLIENT

Nyheter, meddelanden, planerade driftstopp etc.

2019
Ny release 3.0.2 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (17 okt 2019)
Ny release 3.0.1 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (18 aug 2019)

Ny release 2.9.10 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (13 juni 2019)

Ny release 2.9.9 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (23 maj 2019)

Systemhelg 18-19 maj, vilket innebär att det kan vara driftstörningar i Timmerweb under lördag och söndag. (15 maj 2019) 
Ny release 2.9.8 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2019. (14 maj 2019)
Tätare uppdateringsintervall för "Avverkningsanmälningar". Se Kartlager Skoglig Information. (3 maj 2019)
Ny release 2.9.7 driftsatt, med personliga inställningar för kartlager. Se GIS-klient Nyheter 2019. (26 mars 2019)
Ny release 2.9.6 driftsatt, med nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2019. (26 februari 2019)
Ny release 2.9.5 driftsatt, bl.a. är kartlagret "Avverkningsanmälningar 5-10 år" borttaget. Se GIS-klient Nyheter 2019. (14 februari 2019)
Ändrat innehåll i kartlagret "Avverkningsanmälningar", se Kartlager Skoglig Information. (12 februari 2019)
Leverans 7 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (25 januari 2019)
Leverans 6 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (11 januari 2019)
2018
Ny release 2.9.4 driftsatt, med förbättrade symboler för två objekttyper. Se GIS-klient Nyheter 2018. (13 december 2018)
Leverans 5 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (12 december 2018)

Leverans 4 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (20 november 2018)

Ny release 2.9.3 driftsatt, med stöd för hänsyn utan geometri, i Avverkningsanmälan (gäller vissa integrationskunder). Se GIS-klient Nyheter 2018. (13 november 2018)

Leverans 3 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (4 november 2018)

Leverans 2 med nya ortofoton från 2018 på plats, se Uppdatering av Ortofoton. (19 oktober 2018)

Ny release 2.9.2 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Skyddsdikning. Se GIS-klient Nyheter 2018. (3 oktober 2018)
Ny release 2.9.1 driftsatt, bl.a. ny vägtyp Kraftledning. Se GIS-klient Nyheter 2018. (14 september 2018)
Ny release 2.9.0 driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2018. (15 augusti 2018)
Åtgärdsobjekt exponerade som externa karttjänster för en specifik kund. (5 maj 2018)
Kartlagren med skogliga grunddata (Virkesvolym, Grundyta, Medeldiameter) utökade i NV Jämtland. Se Kartlager Skogliga Grunddata. (27 mars 2018)
Ny release 2.8.5 driftsatt, bl.a. Satellitbilder från 2017. Se GIS-klient Nyheter 2018. (1 mars 2018)
Ny release 2.8.4 driftsatt, bl.a. streckade linjer för planerade bilvägar. Se GIS-klient Nyheter 2018. (20 februari 2018)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 7 på plats. (25 januari 2018)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 6b på plats. (12 januari 2018)
2017
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 6a på plats. (19 december 2017)
Ny release 2.8.3 driftsatt, bl.a. med beräkna skogliga grunddata för ett åtgärdsobjekt. Se GIS-klient Nyheter 2017. (15 december 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 5 på plats. (24 november 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 4 på plats. (10 november 2017)
Ny release 2.8.2 driftsatt, bl.a. är Virkesavlägg omgjort till Plats. Se GIS-klient Nyheter 2017. (1 november 2017)
Tydligare text på ortnamn, från kartlagret "Övrigt, Metria Maps". Se GIS-klient Nyheter 2017. (25 oktober 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 3 på plats. (21 september  2017)
Ny release 2.8.1 driftsatt, bl.a. några utökningar. Se GIS-klient Nyheter 2017. (15 september 2017)
Uppdatering av Ortofoton gjord. Leverans 1 och 2 på plats. (28 augusti 2017)
Ny release 2.8.0 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Platser. Se GIS-klient Nyheter 2017. (15 juni 2017)
Ny release 2.7.3 driftsatt, bl.a. nya kartlager för objektstatus. Se GIS-klient Nyheter 2017. (18 maj 2017)
Förbättringar i kartlagren med Skogliga Grunddata, se Kartlager Skogliga Grunddata. (11 april 2017) 
Ny release 2.7.2 driftsatt, bl.a. nya satellitbilder. Se GIS-klient Nyheter 2017. (11 april 2017)
Ny release 2.7.1 driftsatt, bl.a. två nya åtgärdstyper och utökad export till Shapefiler, se GIS-klient Nyheter 2017. (31 mars 2017)
Ortofoton från 2016, leverans nio på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (17 mars 2017)
Ny release 2.7.0 driftsatt, bl.a. GPX-import och inställning för panorering, se GIS-klient Nyheter 2017. (7 mars 2017)
Ortofoton från 2016, leverans åtta på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (27 februari 2017)

Ortofoton från 2016, leverans sju på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (10 februari 2017)

Ortofoton från 2016, leverans sex på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (20 januari 2017)
2016
Ortofoton från 2016, leverans fem på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (29 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans fyra på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (15 december 2016)
Ortofoton från 2016, leverans tre på plats, bl.a. Västerbottenskusten. Se Uppdatering av Ortofoton. (29 november 2016)
Ortofoton från 2016, leverans två på plats. Se Uppdatering av Ortofoton. (21 oktober 2016)
Ny release 2.6.5 driftsatt, en buggrättning. Se GIS-klient Nyheter 2016. (11 oktober 2016)
Ny release 2.6.4 driftsatt, en buggrättning. Se GIS-klient Nyheter 2016. (13 september 2016)
Ny release 2.6.3 driftsatt, med bl.a. fyra nya vägtyper (linjetyper). Se GIS-klient Nyheter 2016. (25 augusti 2016)
Ny release 2.6.2 driftsatt, med bl.a. nytt mätverktyg för Trädhöjdsraster. Se GIS-klient Nyheter 2016. (1 juni 2016)
Ny release 2.6.0 driftsatt, med Markfuktighetskartan. Se GIS-klient Nyheter 2016. (17 maj 2016)
Ny version 2.5.1 driftsatt, uppgradering av systemets webbserver, serverprogram etc. Se GIS-klient Nyheter 2016. (11 maj 2016)
Filer och Dokument rensas vid driftstoppet i Timmerweb tisdag 10/5. Ladda hem dem innan om de ska sparas. (7 maj 2016)
Ny release 1.9.7 driftsatt, med Satellitbilder från 2015. Se Kartlager Satellitbilder. (25 februari 2016)
Identifiera höjdkurvor fungerar nu i alla skalintervaller, se GIS-KLIENT FAQ. (28 januari 2016)
Kartlagret med Fornlämningar uppdateras nu oftare, se Kartlager Natur och Kultur. (27 januari 2016)
2015
Trädhöjdsraster 5m har nu också en teckenförklaring. Se Kartlager Skogliga Grunddata. (25 november 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata är nu utökade och uppdaterade, se Kartlager Skogliga Grunddata. (23 oktober 2015)

Tillfälligt fel på I-verktyget i GIS-klienten. Orsaken är en uppdatering av ett kartlager som gick fel 14/10. Rättning sker mellan 10.00-11.00 fredag 16/10. (15 oktober 2015)

Ny release 1.9.5 med mätverktyg för virkesvolym driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015. (4 september 2015)
Ny release 1.9.4 med flera förbättringar och utökningar driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (26 maj 2015)
Kartlagren med Skogliga Grunddata har nu teckenförklaringar, se Kartlager Skogliga Grunddata. (22 maj 2015)
Ny release 1.9.3 med Skogliga Grunddata driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (29 april 2015)
Ny release 1.9.2 med nya satellitbilder från 2014 driftsatt. Se Kartlager Satellitbilder. (8 april 2015)
Ny release 1.9.0 driftsatt. Se GIS-klient Nyheter 2015. (24 februari 2015)
Kartlagret med Avverkningsanmälningar visar nu anmälningar som är högst fem år gamla, se vidare Kartlager Skoglig Information. (3 februari 2015)
Ändrade symboler för Hänsynslager införs 21 januari 2015, se vidare Kartlager Natur och Kultur. (8 januari 2015)
2014
Ny release 1.8.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (27 november 2014)
Ny release 1.8.0 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (13 november 2014)
Ny release 1.7.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (23 oktober 2014)

Ny release 1.6.3 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (12 juni 2014)

Automatisk rensning av filer/länkar i Timmerweb infört v15.
Rensningen körs en gång varje dygn (kväll eller natt).
Filer/länkar som är äldre än två veckor (14 dagar) kommer att raderas från fliken Dokument.
(7 april 2014)
Alla filer/länkar under fliken Dokument är nu raderade. Några kontroller görs under onsdagen för att säkerställa data och databas. (26 mars 2014)

ÄNDRAT! Alla filer/länkar under fliken Dokument raderas tisdag 25/3 kl. 15.00-24.00. Samtliga användare UPPMANAS ATT SPARA undan filer som skall vara kvar innan 25/3 kl. 15:00.
Det är driftstopp samma tid 25/3 kl. 15.00-24.00. Från onsdag 26/3 kan ni göra kartutskrifter till PDF etc. som vanligt. Automatisk rensning införs samtidigt som innebär att filer som är äldre än 14 dagar rensas bort dagligen.
(21 mars 2014)

Ny release 1.6.2 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014. (12 mars 2014)

Ny release 1.6.1 driftsatt, se vidare GIS-klient Nyheter 2014 resp. REST-API Nyheter 2014.
(12 februari 2014)

Kända fel 

Kända fel listas på sidan GIS-KLIENT FAQ.

Övrigt

2013-11-20:

2012-12-20:

  • Importerade shapefiler äldre än två timmar rensas bort varje timme. 

...


 Kartlagret "Avverkningsanmälningar" (0-5 år)

Aktuellt för REST-API

Nyheter etc.

2019
Ny release 2.9.10 driftsatt, se REST-API Nyheter 2019. (13 juni 2019)
Ny release 2.9.8 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2019. (14 maj 2019)
Ny release 2.9.5 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2019. (14 februari 2019)
2018
Ny release 2.9.4 driftsatt, ändrat kartlager för fastighetsgränser i kartbilder. Se REST-API Nyheter 2018. (13 december 2018)
Ny release 2.9.2 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2018. (3 oktober 2018)
Ny release 2.9.0 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2018. (15 augusti 2018)
Ny release 2.8.5 driftsatt, bl.a. Analysfunktion Skogliga Grunddata. Se REST-API Nyheter 2018. (1 mars 2018)
Ny release 2.8.4 driftsatt, med Naturreservat i DETALJKARTA och SKÖRDARKARTA. Se REST-API Nyheter 2018. (20 februari 2018)
Stödet för de äldre versionerna 1 och 2 i XML-SCHEMAT för REST-API tas bort från 1 mars. (26 januari 2018)
2017
Ny release 2.8.2 driftsatt, bl.a. är Virkesavlägg omgjort till Plats. Se REST-API Nyheter 2017. (1 november 2017)
Ny release 2.8.0 driftsatt, bl.a. ny objekttyp Platser och versionshantering av XML-schema. Se REST-API Nyheter 2017. (15 juni 2017)
Ny release 2.7.1 driftsatt, bl.a. två nya åtgärdstyper och utökad export till Shapefiler. Se REST-API Nyheter 2017. (31 mars 2017)
2016
Ny release 2.6.6 driftsatt, med utökningar i REST-API. Se REST-API Nyheter 2016. (16 november 2016)
2015
Ny release 1.9.6 driftsatt, se GIS-klient Nyheter 2015 resp. REST-API Nyheter 2015. (12 november 2015)
Ny release 1.9.1 driftsatt. Se REST-API Nyheter 2015. (26 mars 2015)


  • No labels