Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

GIS-klient 2.8.3

Planerade nyheter

Beräkna virkesvolym och trädhöjd för områdena i ett åtgärdsobjekt (TIMMER-1825)

Utöka traktdirektiv i ZIP-format med SKÖRDARKARTA (TIMMER-2784)

Förbättringar:

  • Kartlagret ÖSI-kartor släckt vid uppstart (TIMMER-2046)
  • Svenska tecken i filnamnet för Traktdirektiv (TIMMER-2787)
  • Ändra anrop till UUID i FastighetSök (TIMMER-2779)

 

När?

(inte planerat än) 

 

Ni får mail från vår GIS-support i god tid innan driftstopp.

Skärmdump

 

 

  • No labels