Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standalone App

App 1.5.7

Buggrättning:

  • Förbättrad felhantering vid synkronisera med server för ogiltig geometri (TWAPPSA-487)
  • Text för Beskrivning och Anmärkning krockar i formuläret för Åtgärdsobjekt (TWAPPSA-470)

Övrigt:

  • Visa en skalstock i kartan (TWAPPSA-166)
  • Visa kompass i kartan (TWAPPSA-293)
  • ev. Mätverktyg (yta/areal,  sträcka/längd)

När?

(inte planerat, prel. under januari)

 

Skärmdump

(läggs ut när releasen är på gång)

 


 

  • No labels