Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standalone App

App 1.5.5

Buggrättning 

  • "Kan inte spara Objektet har uppdaterats på servern" (TWAPPSA-419).
    (problem när man sparar och det blir konflikt, oftast vid specifikt fall när nån annan har ändrat befintlig objekttyp)

Nyheter

  • Inställning för att gråa ut knappen Nytt Åtgärdsobjekt (TWAPPSA-318)
  • Platser som ny objekttyp- lika som i GIS-klient (TWAPPSA-193, TWAPPSA-247 m.fl.) 
    (kojplats, avlastningsplats, överfart bäck samt virkesavlägg omgjort till Plats)

När?

Så snart som möjligt. Prel. under v47.

 

Skärmdump

(läggs ut när releasen är på gång)

 


 

  • No labels