Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL


Beskrivning

KartlagerSkalgränsDataleverantörUppdateringKommentar
Virkesvolym 1:500 -->Skogsstyrelsen nejUpplösning/pixelstorlek=12,5x12,5 m
Grundyta 1:500 -->Skogsstyrelsen nejUpplösning/pixelstorlek=12,5x12,5 m
Medeldiameter 1:500 --> SkogsstyrelsennejUpplösning/pixelstorlek=12,5x12,5 m
Trädhöjdsraster 5m1:500 --> MetrianejUpplösning/pixelstorlek=5x5 m

Färgskala och teckenförklaring

Skogsstyrelsens färgskala; grön-gul-orange-röd-brun; är nu införd (april 2017):

Täckning

Virkesvolym, Grundyta, Medeldiameter 

Kartlagren täcker i princip hela Sverige utom de områden som laserskannas sist.

Uppdatering och utökning 23 oktober 2015:

Uppdatering och utökning 5 oktober 2016:

Utökning 12 april 2017:

  • Luckorna i norra och västra Jämtland är nu borta.
  • Efter utökningen är det luckor i vissa mindre delar av fjällkedjan. Se Tackning-VOL-GY-MEDELD-2017v18 (pdf).

Mer information (metadata):

Trädhöjdsraster 5m

Kartlagren täcker i princip hela Sverige utom de områden som laserskannas sist.

Uppdatering och utökning 23 oktober 2015:

Utökning 20 april 2017:

Viktigt att tänka på när du använder kartlagren

Utdrag från Skogsstyrelsens hemsida (se ovan):

  • Skogliga grunddata visar skogstillståndet det år respektive område skannades. 
  • Var därför särskilt uppmärksam på skanningsår i yngre skogar och områden med hög tillväxt. 
  • Skanningen startade år 2009 och avslutades år 2015.

...

 

 

  • No labels