Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL

Kända fel och begränsningar i GIS-klienten

Vi gör vårt bästa för att fixa nedanstående fel så snart vi kan, när orsaken är hittad... Kika gärna på sidan Kommande Release GIS-klient. 

Identifiera Höjdkurvor

Höjdvärden för höjdkurvor från Ekonomiska kartan saknas, det är en brist i Lantmäteriets kartlager med höjdkurvor:

 • Zooma ut till 1:15 000 eller mer för att få fram höjdvärden (då är det höjdkurvorna från Terrängkartan/Vägkartan som identifieras).

Avverkningsanmälan

 • Kommatecken går inte att skriva in i formuläret för Avverkningsanmälan. (TIMMER-418)
  Man måste skriva in punkt i decimaltal tills vidare, pga. en begränsning i en engelsk programkomponent.

Traktdirektiv i ZIP-format

I karttypen Skördarkarta (ny i release 2.8.3, 15 december 2017) hanteras inte spridda åtgärdsområden i nuläget.

Om åtgärdsområdena ligger för långt ifrån varann visas följande felmeddelande:

Meddelande från servern: [Traktdirektiv ERROR] Image size is too large! (NO localization string)

Storleken på kartbilden för en Skördarkarta är maximerad till 9 000 000 pixlar (motsvarar en kvadratisk utbredning på drygt 3,5x3,5 km för hela Åtgärdsobjektet).

Rosa kartbilder

 • I sällsynta fall kan rosa kartbilder dyka upp i kartan. 
 • Det är när en karttjänst inte returnerar en bild utan någonting annat; t.ex. ett felmeddelande, får timeout från underliggande databas eller ger ett webbrelaterat fel (HTTP-status som inte är OK). 
 • Långsam eller hårt belastad nätförbindelse kan också vara orsaken till rosa kartbilder. Mät gärna med Bredbandskollen
 • Oftast försvinner den rosa kartbilden om man uppdaterar kartan, t.ex. genom att zooma eller panorera.  

Hantera avverkningsanmälningar för åtgärdsområden som är mer än 100 meter ifrån varann

Det finns inget stöd i Timmerweb för att anmäla Åtgärdsobjekt med ytor som ligger mer än 100 m från varandra i eAvverka.

I nuläget får man dela upp Åtgärdsobjektet (och dess åtgärdsområden) och skapa Åtgärdsobjekt som går att anmäla separat.

Framtida förbättringar och önskemål

 • Export av Åtgärdsobjekt till KML-format (TIMMER-1412)
 • Åtgärdsobjekt som KML-format i Traktdirektiv, ZIP-format (TIMMER-1526)

Se även Kommande Release GIS-klient.

Åtgärdsobjekt

Se Verksamhetsobjekt (egenskaper och objekttyper etc. i ett åtgärdsobjekt).

Systemkrav

GIS-klienten kan köras i följande webbläsare på en PC (ej i surfplatta):

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer

(ingen plugin behövs)

 • No labels