Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL

Kända fel och begränsningar i GIS-klienten

Vi gör vårt bästa för att fixa nedanstående fel så snart vi kan, när orsaken är hittad... Kika gärna på sidan Kommande Release GIS-klient. 

Identifiera Höjdkurvor

Höjdvärden för höjdkurvor från Ekonomiska kartan saknas, det är en brist i Lantmäteriets kartlager med höjdkurvor:

 • Zooma ut till 1:15 000 eller mer för att få fram höjdvärden (då är det höjdkurvorna från Terrängkartan/Vägkartan som identifieras).

Övriga kända fel

 • Kommatecken går inte att skriva in i formuläret för Avverkningsanmälan. (TIMMER-418)
  (man måste skriva in punkt i decimaltal tills vidare, pga. en begränsning i en engelsk programkomponent)

Rosa kartbilder

 • I sällsynta fall kan rosa kartbilder dyka upp i kartan. 
 • Det är när en karttjänst inte returnerar en bild utan någonting annat; t.ex. ett felmeddelande, får timeout från underliggande databas eller ger ett webbrelaterat fel (HTTP-status som inte är OK). 
 • Långsam eller hårt belastad nätförbindelse kan också vara orsaken till rosa kartbilder. Mät gärna med Bredbandskollen
 • Oftast försvinner den rosa kartbilden om man uppdaterar kartan, t.ex. genom att zooma eller panorera.  

Framtida förbättringar och önskemål

 • Gör om Virkesavlägg till ny typ av Plats (TIMMER-2542)
 • Flera detaljkartor för spridda åtgärdsområden i traktdirektivet  (TIMMER-1423)
 • Export av Åtgärdsobjekt till KML-format (TIMMER-1412)
 • Åtgärdsobjekt som KML-format i Traktdirektiv, ZIP-format (TIMMER-1526)

Se även Kommande Release GIS-klient.

Åtgärdsobjekt

Se Verksamhetsobjekt (egenskaper och objekttyper etc. i ett åtgärdsobjekt).

Systemkrav

GIS-klienten kan köras i följande webbläsare på en PC (ej i surfplatta):

 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer

(ingen plugin behövs)

 • No labels