Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Planerade nyheter listas på sidan Kommande Release APP. Webblänk till appen i App Store: https://itunes.apple.com/se/app/timmerweb-standalone/id666835207?mt=8

Servertjänster 2.8.2 (2 november)

Enbart städning av gamla anrop som inte används i senaste versionerna av appen.

Uppgradering till senaste version (=1.5.4) av appen krävs dock.

Servertjänster 2.8.1 (15 september)

Buggrättningar:

 • Kartlager med Naturvärden saknas i bakgrundskartor.
 • Kartlager med Naturvårdsavtal saknas i bakgrundskartor.

Felet uppstod när gruppen "NATUR och KULTUR" var påslagen för bakgrundskartor.

Standalone app 1.5.4 (19 juni)

Utökad sökning:

 • Söka och hämta åtgärdsobjekt utökad med Beskrivning.
 • Söka och hämta åtgärdsobjekt utökad med Fastighet och Markägare (egenskaper i åtgärdsobjekt).

Se exempel i skärmdump med sökformulär.

Standalone app 1.5.3 (19 maj)

Nyheter:

 • Dikning som ny Åtgärdstyp, se nyhet-app-1-5-3-dikning.PNG
 • Vägbyggnad som ny Åtgärdstyp.
 • Förbättring av beteckning (numrering) för nya objekttyper.
 • Markfuktighetskartan har nu rätt placering i bakgrundskartorna (skymmer inte vägar och gränser).

Servertjänster 2.7.3 (18 maj)

Förbättring av bakgrundskartor för åtgärdsobjekt:

 • Bakgrundskartor för åtgärdsobjekt följer nu åtgärdsområdenas utbredning (de är INTE längre rektangulära).
 • Bakgrundskartorna går nu lite fortare att ladda ner och tar mindre plats i minnet.

Standalone app 1.5.2 (20 mars)

Nyheter:

 • Sortera nya objekttyper (åtgärdsområden, linjeobjekt, informationspunkter m.fl.) så att de som skapats sist hamnar överst i listan
 • Sortera så att nyaste kartbilden utan koppling till åtgärdsobjekt, som laddats hem sist, hamnar överst i listan
 • Byt till vit färg för Bilväg och gul färg för Vinterväg (samma ändring som är gjord i GIS-klienten, se GIS-klient Nyheter 2017)

...

 

 • No labels