Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VANLIGA FRÅGOR

INNEHÅLL


Kända fel

Hämtning av bakgrundskartan misslyckades

Det har kommit några felrapporter under juli-aug 2017 (MGS-18202, MGS-18265, MGS-18413) om problem att skapa och hämta bakgrundskartor till ett Åtgärdsobjekt och för kartbilder utan koppling till ett Åtgärdsobjekt. Detta trots att maxgränsen för storleken inte överskridits.

Felmeddelande: "Hämtning av bakgrundskartan misslyckades"

Orsaken är att det kommer flera anrop samtidigt till servern som skapar bakgrundskartorna. De köas då upp och får vänta tills det finns kapacitet. Ibland tar det 1-2 minuter innan jobbet kan startas.

Tar anropet för lång tid totalt väntetid+processtid (>3 minuter) så kopplar appen ner och avbryter hämtningen…

Work-around, tills vidare: Gör ett nytt försök... då bör bakgrundskartan dyka upp.

Utredning pågår. Vi lutar åt att hitta en annan server som är lite mindre belastad.

Håll ut tills vi hittat en bättre lösning!

Kan inte spara, Objektet har uppdaterats på servern (TWAPPSA-419)

Ett fåtal användare har från maj till oktober 2017 rapporterat problem när man försöker Spara aktivt och ändrat Åtgärdsobjekt (MGS-17907, MGS-18025, MGS-18162).

Följande felmeddelande visas:

Kan inte spara
Objektet har uppdaterats på servern

Det blir även samma fel om man försöker Synkronisera i listan med Åtgärdsobjekt följande meddelande visas; Kunde ej synkronisera 1 åtgärdsobjekt

Vi har lyckats återskapa felet med detta flöde:

 • Om man i webbapplikationen (=GIS-klienten) redigerar och sparar samma Åtgärdsobjekt efter att det blivit hämtat till Timmerweb-Appen OCH redigeringen i webbapplikationen (=GIS-klienten) enbart består av att man ändrat nån av de befintliga objekttyperna i Åtgärdsobjektet; t.ex. ett åtgärdsområde, virkesavlägg eller en väg; och sedan sparat. 

I detta fall får appen inte reda på att Åtgärdsobjektet blivit uppdaterat "på annat håll också", dvs. att det är en konflikt.  Det är alltså en bugg som ska fixas så fort vi hinner (TWAPPSA-419).

WORKAROUND (inlagd 6/11):

Det finns en tillfällig lösning (workaround) för att komma runt problemet.

 1. Stäng Åtgärdsobjektet i appen, och lägg surfplattan åt sidan.
 2. Starta webbapplikationen (GIS-klienten) på en dator, och Logga in.
 3. Sök och hämta samma Åtgärdsobjekt i GIS-klienten.
 4. Redigera nåt av textfälten, t.ex. Beskrivning eller anmärkning.
 5. Spara.
 6. Avsluta och stäng GIS-klienten.
 7. Plocka fram surfplattan igen och starta appen.
 8. Öppna listan med Åtgärdsobjekt. Nu ska appen känna av att Åtgärdsobjektet även är ändrat på servern.
 9. Följ instruktionerna på sidan Spara och Synkronisera, under Sparakonflikt, för att  skapa en lokal kopia av Åtgärdsobjektet (med redigeringarna kvar)

Kartbotten (online-kartan) har ojämn kvalitet

Kartbotten (Apples online-karta) har dålig kvalitet på vissa platser:

 • Online-kartan i appen är tyvärr låst till Apples egen karttjänst, dvs. samma karttjänst som i appen Karta.
 • Kartkomponenten som används för online-kartan går inte att styra om till nån annan karttjänst.
 • Det är ett fel som flera användare klagat på. I nuläget kan man försöka skicka felrapporter till Apple och hålla tummarna.

...

Begränsningar

Maxstorlek på bakgrundskartan för ett åtgärdsobjekt

Det finns en maxstorlek för bakgrundskartan till ett åtgärdsobjekt: 

 • Åtgärdsobjekt som har en rektangulär utbredning upp till 60 hektar stöds. (TWAPPSA-70)

Maxstorlek på på kartbild utan koppling till åtgärdsobjekt

Det finns en maxstorlek för kartbilderna utan koppling till åtgärdsobjekt:

 • Kartbild som är upp till 125 hektar (1,25 km2 = 1 250 000 m2) rektangulär utbredning stöds.

Konflikt vid spara- "Objektet har uppdaterats på server"

Om ett Åtgärdsobjekt har redigerats både i appen och på servern (via GIS-klienten) får man följande felmeddelande när man försöker Spara och/eller Synkronisera i appen:

"Kan inte att spara. Objektet har uppdaterats på server"

Orsaken är troligen att någon redigerat och sparat samma åtgärdsobjekt i GIS-klienten efter att man hämtat och redigerat åtgärdsobjektet i appen.

Hur detta kan lösas beskrivs på sidan Sparakonflikt. 

...

Framtida förbättringar och önskemål

Ny objekttyp; finns redan i GIS-klienten:

 • Platser som ny objekttyp; med Kojplats, Avlastningsplats och Överfart bäck. (TWAPPSA-392)

Övrigt:

 • Gör om Virkesavlägg till ny typ av Plats (TWAPPSA-393)
 • Lägg till Beskrivning i sökresultatet för åtgärdsobjekt (TWAPPSA-421)
 • Visa en skalstock i kartan (TWAPPSA-166)
 • Möjlighet att slå av och slå på markfuktighetskartan som bakgrund (TWAPPSA-315)
 • Visa instruktionen för avvikande ytor i kartan (TWAPPSA-257)
 • Mätverktyg för sträcka och längd (TWAPPSA-75)
 • Mätverktyg för yta och areal (TWAPPSA-76)

 ...


 


 

 • No labels