Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

2017-06-15, release 2.8.0

Platser som ny objekttyp, tre nya punktobjekt:

  • Kojplats
  • Avlastningsplats
  • Överfart bäck

Versionshantering av XML-schemat som nyttjas vid REST-anropen är nu införd:

  • Schemaversion v2 av XML-schemat innehåller den nya objekttyp "Platser". 
  • Schemaversion v1 av XML-schemat innehåller inte den nya objekttypen.

Platser (ny objekttyp) i kartbilder för traktdirektiv och objektinstruktioner:

  • Detaljkarta
  • Skördarkarta

Nytt datumfält "Objektstatus senast uppdaterad":

  • Inlagt i v1 och v2 av XML-schema; "senastAndradObjektstatus".

2017-03-31, release 2.7.1

Nyheter, anopet "Hämta shapefiler för ett Åtgärdsobjekt":

...

 

  • No labels