Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

INNEHÅLL

Nyheter i kommande release listas på sidan Kommande Release GIS-klient.

2017-09-15, release 2.8.1

Förbättringar:

Buggrättning:

 • Import av stora Shapefiler misslyckas ibland pga. av filer och sökvägar som blir låsta

2017-06-15, release 2.8.0

Platser som ny objekttyp, tre nya punktobjekt:

 • Kojplats
 • Avlastningsplats
 • Överfart bäck

Nytt datumfält som visar när objektstatus uppdaterades senast:

 • Objektstatus senast uppdaterad, visas i klientens snabbrapport.

Buggrättning:

 • Kartlagren med objektstatus följer inte med vid utskrift till PDF

2017-05-18, release 2.7.3

Kartlager med Åtgärdsområden:

 • Åtgärdsområden uppdelade i separata kartlager per objektstatus. Se gis-klient-2.7.3.png.
 • Gruppen med åtgärdsområden uppdelade per åtgärd flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"
 • Gruppen/kartlagret med Arkiverade Åtgärdsobjekt flyttad, nu nedanför "Åtgärdsobjekt"

2017-04-11, release 2.7.2

Nytt kartlager med satellitbilder:

Ny färgskala för kartlagren med Skogliga grunddata (från Skogsstyrelsen):

 • Virkesvolym, Grundyta och Medeldiameter

Förbättringar i kartlagret "Övrigt, Metria Maps", för kartskalor 1:50 000 och 1:100 000:

 • nu visas Lantmäteriets Terrängkarta som bakgrund i skala 1:50 000
 • nu visas Lantmäteriets Vägkartan som bakgrund i skala 1:100 000
 • Detta berör klientkartan, utskrifter etc.

2017-03-31, release 2.7.1

Export till Shapefil:

Rita, redigera och spara objekttyper:

Nya åtgärdstyper:

Nytt kartlager, endast som uppdrag för en kund tills vidare:

 • Kartlager med Skogsmaskindata från skördare och markberedare

Buggrättningar:

 • Manuell skala med mellanslag fungerar inte vid utskrift till PDF
 • Svartvita ortofoton blir bleka vid utskrift till PDF och ZIP
 • Skuggad Markmodell blir blek vid utskrift till PDF och ZIP

Övrigt:

 • Värdet för webbsessionens timeout är ökat.

2017-03-06, release 2.7.0

Stänga av och slå på panorering när man ritar nya kartobjekt, mäter och identifierar.

GPX-import (waypoints, tracks, routes):

Färgbyte vägtyper:

Buggrättningar:

 1. Felaktig radbrytning i resultatfönstret för beräkna Virkesvolym och Trädhöjd i Internet Explorer
 2. Fältet beskrivning saknar data vid export till shapefil
 3. Kolumner SAKNAS vid Identifiera för kartlagren Biotopskydd och Naturvårdsavtal
 4. Manuell inmatning av skala för utskrift till PDF fungerar inte

Dessutom är Automatisk rensning av importerade shapefiler (se Importera Shapefiler) uppstartat igen.

...

 

 • No labels